Vijesti

Upozorenja o antidejtonskom djelovanju i kršenju Bečke konvencije

31. 01. 2017.

Želimo ukazati na tri primarne činjenice antiustavnog djelovanja kancelarija Republike Srpske u inostranstvu. Odlukom Vlade RS kancelarije djeluju u Austriji, Sjedinjenim Američkim Državama, Ruskoj Federaciji, Belgiji, Srbiji, Njemačkoj, Grčkoj i Izraelu. Ukazujemo da djeluju protiv Bosne i Hercegovine i protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno Ustava BiH.

Prvo, kancelarije bosanskohercegovačke teritorijalne jedinice Republika Srpska lažno se predstavljaju kao dio diplomatske mreže s diplomatskim ovlaštenjima. Kancelarije organiziraju “diplomatske” posjete entitetskih funkcionera RS, bez znanja Predsjedništva, Ministarstva vanjskih poslova i ambasada BiH. Ovakvu vrstu nepoštovanja akreditacijskih pravila smatramo protivnim Dejtonskom mirovnom sporazumu i kršenjem Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Drugo, kancelarije RS lažno predstavljaju svoje punomoći i nivo djelovanja. Na primjer, kancelarije RS u Beču i Briselu predstavljaju se kao da su akreditirani za Austriju i Belgiju. To je neistina. Radi se o regionalnim kancelarijama za Grad Beč i Grad Brisel. Smatramo neophodnim obavijestiti vlade Austrije, Belgije i predstavnike Evropske komisije o lažnom predstavljanju unutar država EU.

Treće, u kancelarijama RS zaposleni su pripadnici srpskog naroda, bez ijednog pripadnika druga dva konstitutivna naroda. RS svoju egzistenciju temelji na pravnom osnovu multietničke teritorijalne jedinice BiH i njene kancelarije - da bi uopšte postojale, moraju nužno biti multietničke. Ako bar trećinu regionalnih kancelarija ne vode Hrvati ili Bošnjaci, odnosno, ako u svakom predstavništvu ne radi bar jedan Hrvat ili Bošnjak, takva kancelarijska para-tijela egzistiraju mimo Ustava.

Bosna i Hercegovina se suočila s nizom parazitskih paralelizama: parapolicijskih, paraobavještajnih, parareferendumskih, paradiplomatskih. Za neustavna djelovanja svakako su nadležni državni organi Bosne i Hercegovine, ali za paradiplomatski smo odgovorni i svi mi - bosanskohercegovački državljani koji statusom i porijeklom, s vanjske strane - iz dijaspore, želimo zaštititi interese države.

Upućujemo vlade i loklane vlasti svih osam država u kojima djeluju (para)kancelarije RS da preispitaju pravni osnov djelovanja, u skladu s navedenim činjenicama.

Kancelarije RS pripadaju i djeluju u ime osobe koja se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i opasnost je za regionalni mir i sigurnost. Svaka osoba koja materijalno pomaže osobi na američkoj crnoj listi, mogla bi se sama naći na njoj. Šefovi kancelarija RS vjerovatno zastupaju samo interese Milorada Dodika a ne srpskog naroda, a to je: secesija, rat, progon, nepomirenje i antidejtonsko djelovanje.

Bosanskohercegovačka dijaspora ostaje na liniji budnog motrenja zaštite bh interesa u inostranstvu i nepotkupljivi je svjedok ustavnog djelovanja bh diplomatskih predstavništava.

U potpisu:

 

 

Dr. Francis A. Boyle
Profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Illinois, Generalni zastupnik za RBiH pred Međunarodnim sudom pravde

Hon. Robert Oliphant, član Kanadskog parlamenta

Dr. David Pettigrew
Profesor filozofije, holokausta i studija genocida, Southern
Connecticut State Universitet

Dr Marko Attila Hoare
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka
Kingston Universitet, London

Judith Armata
Advokat, novinar i aktivista ljudska prava i sloboda

Dr. Steve Jacobs
Profesor, Univerzitet Alabama, SAD

Patrick McCarthy
Direktor, Univerzitetske biblioteke St. Louis, SAD

Jehanne van Woerkom,
Član Političkog komiteta za mir i pravdu na Balkanu
Stari Most, Holandija

Safiya Soliman
Profesor, UK

Zeshan Shahbaz
Glavni istraživač Instituta Higher Reasoning

Chris Mathieu
Novinar, SAD

Katrin Bornmüller
Međunarodno društvo za ljudska prava, Njemačka

Dr. Tatjana Takseva
Profesor na Toronto Universitet

Carlos Robert Steiner
Bivši veteran Kanadske vojske

Robert Leonard Rope
Slobodni novinar i aktivista ljudskih prava i sloboda

Akademik Abdulah Sidran

Član Akademije nauka i umjetnosti BiH

Adil Kulenović
Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, Sarajevo BiH

Bosanski islamski centar Deer Park VIC, Australija

Magistar Hamdija Čustović
Bivši predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Damir A. Saračević
Predsjednik Centar savremenih inicijativa Austrija

Dr. Đenita Pašić
Član Bosanskohercegovačko američke akademije nauka i umjetnosti

Profesor Đulić Semir
Bivši predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Eldin Elezović
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Dr. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Magistar Emir Zlatar
Generalni sekretar Vijeća bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo BiH

Prof. dr. Esad Duraković
Akademik, član Akademije nauka i umjetnosti BiH

Edin Osmanović
Bosanskohercegovačke organizacije, Francuska

Prof. dr. Haris Alibašić
Bivši predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Hasan Šehović
Predsjednik Svijetskog saveza dijaspore BiH zajedno sa članicama
saveza iz Evrope, Australije i Sjeverne Amerike

Ida Sefer Roche
Predsjednik Bosansko-američkog Instituta za genocid i edukaciju, Čikago, SAD

Ivana Ina Mostarac
Koordinatorica i osnivač prve organizacije djece i mladih, Sarajevo, BiH

Jasmin Sinanović
Predsjednik Federacije bošnjačkih udruženja Lukembourg

Prof. dr. Ibrahim Kajan
Član Bosanskohercegovačko američke akademije nauka i umjetnosti

Ismet Pjetrović
Predsjednik Islamski centar Monticello, SAD

Namik Alimajstorević
Bosnia Appeal, Velika Britanija

Nedžad Ćeman
Predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Belgija

Nedžad Jakupović
Predsjednik Bosanskog kulturnog centra, Finska

Muharem Purišić
Predsjednik Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije

Nevzad Kurtagić
Predsjednik Bosniak American Community Center - New Jersey, SAD

Mugdin Halilović
Predsjednik Prosvjetitetlj, Luksemburg

Prof. dr. Muhamed Filipović
Akademik, Predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti

Mithat Mujovic,
Predsjednik Zajednica sandžačke dijaspore

Ambasador Muhamed Šačirbegović
Bivši ministar vanjskih poslova BiH, bivši predstavnik BiH u UN, bivši
agent BiH na Međunarodnom sudu pravde

Dr. Mustafa Cerić
Bivši Reis IZBiH i Predsjednik Svijetskog bošnjačkog kongresa

Prof. dr. Rasim Muratović
Direktor Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, BiH

Prof. dr. Smail Čekić
Akademik, član Bošnjačke akademija nauka i umjetnosti

Stjepan Kljujić
Član Predsjedništva Republike BiH (1992. -1995)

Ambasador Razim Čolić
Direktor Uprave za vanjske poslove Islamske zajednice BiH

Safet Alispahic
Koordinator Australijske unije bosanskohercegovačkih asocijacija

Prof. dr. Senadin Lavić
Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Sarajevo, BiH

Senada Cvrk Pargan
Predsjednik Bošnjačke zajednice Kulture Preporod za Sjevernu Ameriku

Senada Ekić Bosnić, Australija

Senada Softić
Ekspert za kulturne i jezičke različitosti

Smajle Srdanović
Predsjednik Islamske zajednice i Kulturnog centra u New Yorku

Upozorenje o antidejtonskom djelovanju i kršenju Bečke konvencije - dostavljeno:

- Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine: predsjednici Bakir Izetbegović, Mladen Ivanić, Dragan Čović

- Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić

- Entitetski premijeri Fadil Novalić i Željka Cvijanović

- Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

- Ambassador Valentin Inzko, High Representative, EU Special Representative (HR/EUSR)

- Ambassador Lars-Gunnar Wigemark, Head of the Delegation of the European Union, European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina

- Ambasadori država Upravnog odbora PIC-a u Sarajevu: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, United Kingdom, United States, the Presidency of the European Union, the European Commission, and the Organisation of the Islamic Conference (OIC-Turkey)

- Ambasadori država (Sarajevo) u kojima djeluju kancelarije RS: Austrije, Sjedinjenih Država, Ruske Federacije, Belgije, Srbije, Njemačke, Grčke i Izraela

- Ambasadorima država (Sarajevo) nastalih raspadom SFRJ: Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Makedonija, Srbija

- Ambasadorima Bosne i Hercegovine u državama u kojima djeluju kancelarije RS

Prilog: službena web stranica Vlade RS - http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Predstavnistva/Pages/default.aspx

Vijesti: