Vijesti

Saopćenje Međunarodnog tima eksperata Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom antibosanskog djelovanja paradiplomatskih predstavnistava RS

09. 02. 2017.

 

Saopćenje Međunarodnog tima eksperata Instituta za istraživanje genocida Kanada

 

U času kad anonimni Thimothy Less preko prestižnog Foreign Affairsu prekraja granice na Balkanu za tuÄ‘i račun, u vremenu kad Njemačka upozorava da će se Evropska unija - ako se bude raspadala, raspasti zbog Balkana, u trenutku prestravljenosti EU diplomata koji se ne snalaze nakon Brexita i Obame, mi snažno želimo potvrditi našu privrženost moralu u politici i još jednom dati svoj glas za jedinstvenu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. 

 

Ovim pismom podržavamo upozorenja bh-organizacija u matici i dijaspori, istaknutih akademika, istraživača i aktivista od 31. januara ove godine. Upozorenja su izrečena protiv antibosanskohercegovačkog djelovanja paralelne vanjske mreže Milorada Dodika, osobe na američkoj crnoj listi. Djelovanje RS-a preko kancelarija RS je neustavno, antidejtonsko i upereno je protiv Bosne i Hercegovine, ali i Evropske unije.  

 

Dakle, nota bene Europa: prekrajanje granica je Dodikov cilj, raspad EU Dodiku je zalog za raspad Bosne i Hercegovine, a prestravljenost europskog vodstva i briselske birokracije je stanje koje - zajedno sa svojim saveznicima i zaštitnicima - priprema, proizvodi i priželjkuje. 

 

Da objasnimo! Jednom se već, ne tako davno, kroz Bosnu i Hercegovinu pucalo u Evropu, u samo srce Evrope. Pucnjem u Sarajevu 1914. Bosna i Hercegovina je iskorištena kao medij za raspad Austrougarske i početak I svjetskog rata. Danas, 2017., kroz Bosnu i Hercegovinu, opet ko medij, ponovo se puca, ovaj put u Evropsku uniju. 

 

Neko na Balkanu aktivno potpiruje i priželjkuje raspad EU. Nota bene, Europa! 

 

Bosna i Hercegovina nastavlja svoj državni put, u to smo uvjereni. Da bi olakšali put, da bi olakašali život njenim graÄ‘anima i narodima, da bi EU mogla nastaviti rješavanje naraslih problema bez balkanskih podmetanja, apelujemo na zautavljanje unutrašnjih i vanjskih antievropskih i antidejtonskih djelovanja RS administacije, na čijem čelu je osoba sa američke crne liste.

 

U ime Međunarodnog tima eksperata Instituta za istraživanje genocida Kanada

 

Profesor Emir Ramić

Direktor Instituta za istraživanje genocida KanadaPress Release of the International team of experts of the Institute for Research of Genocide Canada

February 09, 2017.

 In the moments when anonymous Thimothy Less in the prestigious Foreign Affairs redraw the boundaries of the Balkans according to someone’s instructions, in a time when Germany warns that the European Union - if it falls apart, will fall apart because of the Balkans; at a time when the terrified EU diplomats are lost in the post-brexit and post-Obama era, we want to affirm our commitment to morality in politics and give our voice to the unified and sovereign Bosnia and Herzegovina.

With this letter, we would like to support the views of  the warnings of prominent Bosnian and Herzegovinian organizations in the homeland and Diaspora and prominent academics, researchers and human rights activists and freedom of January 31 this year, regarding activities directed against Bosnia and Herzegovina; activities of parallel foreign network of Milorad Dodik, Bosnian politician placed on a US black list. Such activities, through the offices of the Republic of Srpska, are unconstitutional, anti-Dayton and against Bosnia and Herzegovina. They are all para-state, para-referendum, para-police and para-intelligence activities of the ruling group in the Republic of Srpska.

 However, nota bene Europe, such action is against the European Union as well. Redrawing the borders is Dodik's goal; the dissolution of the EU is his pledge for the dissolution of Bosnia and Herzegovina, and the panic of the European leadership is a state which he, along with his protectors, desires and prepares for.

Let us be clear. For once, not so long ago, one was shooting through Bosnia and Herzegovina at Europe, at the very heart of Europe. Namely, the assassination of Austro-Hungarian Archduke in Bosnia’s capital Sarajevo was used as a medium for the dissolution of the Austro-Hungarian Empire and the beginning of World War II. Nowadays, in 2017, through Bosnia and Herzegovina as Dodik’s medium, one is shooting again, this time at the European Union. Someone wants the dissolution of the EU, nota bene, Europe!

We are convinced that Bosnia and Herzegovina will continue its path of statehood. In order to facilitate that path, in order to make the life for its citizens and peoples easier, in order that the EU could continue to resolve its increasing problems without Balkan imputations, we appeal that internal and external anti-European and anti-Dayton actions of the RS administration headed by the person on a US blacklist, stop immediately.

 
On behalf of the International Expert Team of the Institute for Research of Genocide Canada

Professor Emir Ramic

Chairman of the Institute for Research of Genocide Canada
 
Bosna i Hercegovina {BiH} kao nezavisna, suverena, međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija, ima pravo pokrenuti proces revizije presude kao pravni akt za genocid protiv Srbije na Međunarodnom sudu pravde {MSP}. Reviziju može samo inicirati pravni tim države BiH snagom argumenata, a ne nikako jedan od naroda, politika ili lidera.

BiH je 1993. godine podnijela tužbu protiv Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) na MSP najveće sudske instance u sistemu Ujedinjenih  nacija. Presuda je donesena 26. februara 2007.godine, u vezi sa spоrоm kојi sе odnosi na kršenja Kоnvеnciје о sprečavanju i kažnjavanju zločina gеnоcida, kојu је usvојila Gеnеralna skupština UN-a 9. dеcеmbra 1948.godine i na razna pitanja za kојa je BiH tvrdila, da su sa tim pоvеzana.  Presuda predstavlja značajan meÄ‘unarodni pravno sudski akt, jer je najviši svjetski pravni autoritet definirao zločin  nad Bošnjacima u Srebrenici genocidom, za koji ne smatra odgovornom Srbiju i odbacuje zahtjev za isplatom finansijske odštete, ali Srbiju smatra odgovornom, jer je zločin propustila spriječiti te kazniti počinitelje.

ÄŒinjenica je, da gospodin Sakib Softić agent BiH pred MSP u tužbi BiH protiv Srbije nikada nije zvanično razriješen od strane Predsjedništva BiH, što je sasvim dovoljan pravni argument u tumačenju legaliteta gospodina Sakiba Softića.

Političke izjave srpskih i nekih hrvatskih predstavnika u BiH protiv revizije presude smatramo antidržavnim i antibosanskohercegovačkim činom.  Zašto Srbija i politički pozicioni i opozicioni establišment manjeg eniteta negiraju na svim političkim i pravnim instancama odgovornost za genocid, umjesto da to urade na MSP koji ih je i proglasio odgovornim za genocid.

Političke izjave Ambasador Jonathan Moore i još nekih meÄ‘unarodnih zvaničnika u BiH da ne treba ulagati reviziju presude takoÄ‘e smtramo antibosanskohercegovačkim i javno postavljamo pitanje u čije ime govori ambasador Moore i drugi  i zbog takvih izjava zaslužuju da budu opozvani iz BiH. Upravo predstavnici meÄ‘unarodne zajednice trebaju i moraju osigurati vladavinu prava, odnosno istinu i pravdu.

Tvrdnja pojedinih političkih faktora u i van BiH da bi revizija presude izazvala ozbiljne poremećaje unutar  BiH i regionu, lišena je svakog razumnog zaključka. Odustajanje od revizije presude je odustajanje od stine i pravde, što zapravo doprinosi pogoršanju unutarnjih odnosa u BiH i regionu.  

Država BiH mora iskoristi raspoložive pravne instrumente da bi dokazivala počinjene najteže zločine uključujući i genocid poslije Drugog svjetskog rata. U tom smislu posebni istićemo dugogdišnji rad nekoloiko istaknutih članova MeÄ‘unarodnog tima eksperata našeg Institiuta koji su potvrdili postojanje relevantnih dokaza za reviziju presude. Od velike koristi su i naučna istraživanja i dokumenti Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Posebno istićemo upravo objavljeni naučno istraživački rad akademika prof. dr. Smaila ÄŒekića pod nazivom "Obnova procesa je pitanje prava i morala, a ne politike i politikanstva" koji upotrebom rezultata nauke o genocidu sistematizuje neke od bitnih relevantnih dokaza za reviziju presude.

Za više od 120 članova MeÄ‘unarodnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada, svjetskih autoriteta, istraživača, akademika i aktivista ljudskih prava i sloboda, revizija presude mora biti prije svega državničko i pravno pitanje, a ne političko i politikantsko pitanje. Kao legitimni predstavnici bosanskohercegovačke države, vi ste i legitimni i legalni  predstavnici žrtava agresije i genocida sa potpunim pravom za pokretanje postupka revizije presude.  Revizija presude je pravna obaveza prema državi BiH, ali i moralna obaveza prema žrtvama najvećeg mogućeg zločina protiv humanosti, protiv cijeloga jednog naroda, protiv države. Naglašavamo da se ne sudi Srbima i Srbiji, nego Miloševičevoj srbijanskoj politici i praksi i njegovim institucijama u jednome mračnom razdoblju agresivno genocidnog pokušaja realizacije ideje Velike Srbije na račun države BiH i prije svega bošnjačkog naroda.  

Zbog navedenog, tražimo od vas da podržite reviziju presude, a neka MSP preuzme odgovornost za to da li ima ili nema osnova za reviziju. Licemjerne prijetnje u i van BiH po pitanju revizije presude ponovo potvrÄ‘uju da su idejni tvorci i izvršioci agresije i genocida na državu BiH daleko od katarze, od priznanja genocida, da oni ucjenjuju istinu, pravdu, povijest i evroatlansku budućnost BiH. Budućnost BiH i povijest Evrope i svijeta može biti uspješna samo ako se gradi na temeljima pravde i istine, a ne na zatrpavanju zločina genocida političkim ucjenama. Političko cjenkanje o reviziji presude je gore od zločina genocida. Neistina, krivda i falsifikovanje historije generira nove sukobe.  Srbija u proteklih deset godina nije prihvatila sudski utvrÄ‘ene činjenice i priznala agresiju i genocid na BiH, nije zatražila oprost od žrtava, nije se pokajala i izvršila katarzu. Zato revizija presude samo može stabilizovati situaciju u BiH i natjerati Srbiju na priznanje zločina i katarzu.

U stravičnim uslovima agresije i genocida branioci BiH su cijelom svijetu pokazali kako se brani dostojanstvo bosanske zajednice, radeći sa ljubavlju, pod granatama, učeći studente o vrijednostima čovječanstva i civilizacijskim ciljevima, o antifašizmu i humanizmu, o patriotizmu i solidarnosti. Jedna od tih vrijednosti je i historijska opomena da se taj najteži oblik zločina ne ponovi i da oni koji za ovaj strašni zločin trebaju odgovarati, ne ostanu nekažnjeni. Istina i pravda su razlog za multietničku BiH, onakvu kakva je uvijek bila, ponos svih nas i istinsko susretište svega što Evropu – pa i ljudsku civilizaciju uopće – čini posebnom.

Međunarodni ekspertni tim Instituta za istraživanje genocida Kanada stoji na raspolaganju pravnom timu države BiH u procesu revizije presude.


U ime Međunarodnog tima eksperata
Dr. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada
 

Vijesti: