Vijesti

Pozdravljamo napore Kanade

We applaud Canada efforts to promote peace and justice in the world and a better future for Bosnia-Herzegovina and its citizens.

Pozdravljamo napore Kanade da promovira mir i pravdu u svijetu i bolju budućnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane.
/E.R./

Vijesti: