Vijesti

Pravda i istina za Bosnu i Hercegovinu

Pravda i istina za Bosnu i Hercegovinu
MeÄ‘unarodni sud u Hagu je 26. februara 2007. godine presudio da Republika srpska ¨ne stanuje¨ u BiH, nego da je rezultat genocida po Konvenciji o genocidu, koja zabranjuje ne samo genocid, nego i rezultate genocida, poput tvorevine Republike srpske, smatra ništavnim. Zbog toga se strana kojoj se sudi i kojoj sud presudi, ne treba pitati za istinu i pravdu, za reviziju presude. Nije bitno šta o istini i pravdi, odnosno reviziji presude misli bilo ko iz Republike srpske, Republike Srbije, Republike Hrvatske ili bilo ko drugi iz ¨Svijeta¨, nego šta o istini i pravdi, odnosno reviziji presude kao najvažnijem faktoru bolje budućnosti Bosne i Hercegovine misle stvarni subjekti prava, a to su samo lojalni graÄ‘ani države Bosne i Hercegovine koji je žele. Budimo gordi i ponosni, dostojni imena i časti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine, i dostojni časti duša nevino ubijenih i protjeranih Bosanaca i Hercegovaca. Pravda i istina su jedino što tražimo, i jedino što nam i pripada.
/E.R./

Vijesti: