Vijesti

Vijećnica je čuvar

Vijećnica je čuvar kulturno – historijskog naslijeÄ‘a Bosne i Hercegovine. Njezino blago su pisani dokumenti hiljadugodišnje historije bosanskohercegovačke države.  Ona u sebi sintetizira povijest Sarajeva, Bosne i Hercegovine, čovjeka i civilizacije. Vijećnica je poruka i pouka svima agresorima na Bosnu i Hercegovinu i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad graÄ‘anima Bosne i Hercegovine  da su Ideja Bosne i Bosanski duh uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. 

Vijecnica is the guardian of cultural- historical heritage of Bosnia and Herzegovina. Vijecnica is the guardian of cultural- historical heritage of Bosnia and Herzegovina. Vijecnica synthesizes the history of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, man and civilization. Vijecnica is the message and lesson to all aggressors on Bosnia and Herzegovina and all creators and perpetrators of genocide against its citizens that the idea of Bosnia and Bosnian spirit still managed to defeat evil and fascism. defeated in World.

/E. R./

Vijesti: