Vijesti

Svijet

Svijetom trebaju vladati ljubav, istina  i pravda. To je poruka istraživača genocida današnjoj kulturi površnosti i zaborava.
Love, truth and justice should rule the world. That's the message from researchers of genocide in today’s culture of shallowness and forgetfulness.

Vijesti: