Vijesti

Da li bi negatori holokausta mogli biti načelnici općina u Njemačkoj?

Da li bi negatori holokausta mogli biti načelnici općina u Njemačkoj?
Skandalozno - Mladen Grujičić - "Ne mogu prihvatiti da se u Srebrenici desio genocid". Dehumanizacija žrtava, istine, pravde, prava, mira, dehumanizacija Ideje Bosne i Bosanskog duha, ta dehumanizacija mora imati svoj kraj - na potezu je bosanska koalicija protiv dehumanizacije žrtve, a žrtva je država BiH. Jer pomoć od UN, EU, meÄ‘unarodne zajednice ne treba očekivati.  Anticivlizacijska, neprijateljska, nehumana, antibosanska i antisrebrenička izjava aktuelnog načelnika Srebrenice Mladena Grujičića o nepriznavanju naučno istraživački, politički i sudski dokazanog genocida u Srebrenici je još jedan dokaz o kontinuitetu genocida. Izbor srpskog kandidata za načelnika općine Srebrenica Mladena Grujičića, koji negira genocid se može smatrati završnim činom genocida u Srebrenici. To je još jedan katastrofalni moralni propust kako bosanskohercegovačkog, posebno bošnjačkog političkog faktora, tako i meÄ‘unarodne zajednice. Srebrenica nikada nije ni smjela biti dodijeljena pod administrativno-političku nadležnost institucija koje su počinile u njoj genocid. Genocid u Srebrenici su potvrdili največi svjetski pravni autoriteti MeÄ‘unarodni sud pravde i MeÄ‘unarodni krivični tribunal, najvažnije svjetske naučno istraživačke institucije i parlamenti najvažnijih svjetskih sila. Zato nijedan pripadnik institucija koje su izvršile genocid ne može biti načelnik općine Srebrenice. Izborna pobjeda Grujičića i njegove strašne, anticivilizacijske postizborne izjave i negiranje presuda največih svjetskih pravnih autoriteta je razorna politička afirmacija genocida. Poricanja genocida i veličanje osuÄ‘enih ratnih zločinaca je ponižavajući i zastrašujući za preživjele žrtve, za istinu, pravdu, mir, slobodu. Oni koji negiraju genocid i veličaju počinioce genocida treba smatrati odgovornim i sudski procesuirati. Politički predstavnik žrtava je dužan zaštiti Bošnjake u Srebrenici, grad Srebrenicu i posebno Memorijalni centar u Potočarima. Samo se zamislite da li bi negatori holokausta mogli biti načelnici općina u Njemačkoj? Da li bi to dozvolile UN, EU, država Njemačka, meÄ‘unarodna zajednica?
E. R./

Vijesti: