Vijesti

Deklaracija o pravima djeteta

Deklaracija o pravima djeteta usvojena je u Ujedinjenim narodima (UN) 1959. godine. Djeca su u tom dokumentu označena kao najosjetljivija grupa koja treba zaštitu od raznih vrsta nasilja, kako u miru, tako i ratnim uslovima. MeÄ‘unarodni dan nedužne djece žrtava agresije obilježava se 4. juna, kako bi se javnost upozorila da mnoga djeca pate usljed različitih vidova zlostavljanja. Užasnuti dramatičnim porastom broja dječjih žrtava na Bliskom istoku, posebno u Palestini i Libanonu, UN su 1983. godine proglasili 4. juni „MeÄ‘unarodnim danom nedužne djece - žrtava agresije“.
Cilj razdvajanja naroda najlakše se postiže zločinom nad djecom čiji je zadatak da produkuje onaj nivo mržnje koji će konačno ugušiti svaku želju za zajedništvom i time osigurati postignuće konačnog cilja – etnički čistih prostora. Haaškim presudama je utvrÄ‘eno da su djeca Sarajeva, Srebrenice, Prijedora i drugih bh. gradova bila direktne mete zločinaca bivše Vojske i MUP-a Republike Srpske.

Vijesti: