Vijesti

Povratak počasnog doktora

Povratak počasnog doktora filozofije, preživjele žrtve genocida u Srebrenici, Nedžada Avdića sa svojom porodicom u grad u kome je izvršen največi zločin poslije holokausta, genocid u Srebrenici, je pobjeda života nad smrti, pobjeda istine nad laži, pobjeda pravde nad krivdom, pobjeda protiv svih onih koji negirajući genocid u Srebrenici zapravo i dalje vrše genocid drugim sredstvima i metodama. Nedžad Avdić je opomena izvršiocima genocida da će kad tad odgovarati. Istovremeno Nedžad svojim povratkom u mjesto u kome je odveden na streljanje opominje političkog predstavnika žrtve da se ne igra sa Srebrenicom, sa žrtvoma, sa istinom i pravdom.
IGK

Vijesti: