Vijesti

Dvadeset pet godina od prijema BiH u UN, dvadeset pet godina priznanja i negiranja BiH

Dvadeset pet godina od prijema BiH u UN, dvadeset pet godina  priznanja i negiranja BiH
Prijemom BiH u UN, prije tačno dvadeset pet godina, država je dobila i zvanično priznanje 175 zemalja, kao nezavisna i suverena država Republika BiH. Dvadeset pet godina je prošlo od tada a država BiH se i dalje negira. BiH je priznata na meÄ‘unarodnom planu, ali nije priznata na unutrašnjem. Veliki dio bosanskohercegovačkog političkog establišmenta negira meÄ‘unarodno priznanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političkog subjektiviteta države BiH. Značajan broj bosanskohercegovačkog političkog establišmenta opire se tom priznanju i suverenosti. Dvadeset pet godina nakon meÄ‘unarodnog priznanja bosanskohercegovački politički establišment nema poštovanja stvari koje se ne mogu menjati. A to su: meÄ‘unarodno priznate granice BiH, koje su historijske granice BiH i suverenitet, teritorijalni integritet i politički subjektivitet BiH.
/E. R./

Vijesti: