Vijesti

BiH i Evropa


U Bosni i Hercegovini Evropa je izgubila sebe.Mir je jedna od najdragocjenijih potreba čovječanstva.
In Bosnia and Herzegovina, Europe lost itself.Peace is one of humanity's most precious needs.

Vijesti: