Vijesti

Sretan Dan Kanade

 

Sloboda kanadskog društva omogučuju jedno novo bošnjačko definiranje. Pred kanadskimBošnjacima je novo samoodreÄ‘enje, vlastita narodna demokratizacija, individualna inicijativa, povezivanje intelektualnih vrijednosti. Svijest o islamskoj i narodnoj posebnosti, Bošnjake treba motivirati da se udruže i izgrade efikasnije institucije koje će čuvati i jačati njihove zajedničke vrijednosti, poruka je ove izuzetno važne monografije koju preporučujem za štampanje, ali i za posjedovanje unutar svakog bošnjačkog domačinstva u Kanadi i šire, koja će služiti kao putokaz sljedećim generacijama kanadskih i drugih Bošnjaka u njihovim aktivnostima za odbranu i jačanje svih komponenti bošnjačkog narodnog bića.

Kanada je stekla nezavisnost 1. jula 1867. godine potpisivanjem Ustavnog akta, kada su se tri britanske severnoameričke kolonije ujedinile u federalni dominion od četiri provincije. Ove godine slavimo 150 godina kanadske nezavisnosti. Kanade je otvorila je vrata imigrantima sa svih kontinenata i stvorila multikulturni mozaik ove zemlje. Kanada je vremenom postala internacionalni sinonim ekonomskog prosperiteta, besprjekorne socijalne zaštite i ljudske tolerancije.

Sretan Dan Kanade
Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: