Vijesti

POVELJA O KULTURI SJEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI

 
Na Panel diskusiji, održanoj u okviru komemoracije povodom 22. godišnjice sjećanja na žrtve genocida u i oko sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice, jula 1995, u Richmondu, od 8.-11. jula 2017, uz aktivno učešÄ‡e: akademika prof. dr Smaila ÄŒekića, gospodina Mira Lazovića, predsjednika Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, prof. Ive Komšića, člana Predsedništva Republike Bosne i Hercegovine i jednog od gradonačelnika Sarajeva, prof. dr Senadina Lavića, predsjednika Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sarajevo; gospodina Saliha Brkića, istaknutog novinara i reportera, akademika dr. Emira Ramića, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada; prof. dr Harisa Alibašića, jednog od predsjednika Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Eldina Elezovića, predsjednika Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, te brojnih drugih ličnosti, usvojena je


POVELJA O KULTURI SJEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI

 
1. Institucije i organizacije u Sjevernoj Americi kontinuirano djeluju na širenju i jačanju svijesti šire američke i kanadske javnosti o genocidu, najtežem obliku zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, koji je izvršen u Evropi nakon Drugog svjetskog rata – u i oko sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice, jula 1995, kao i u svim okupiranim mjestima, gradovima u opsadi i drugim sigurnim zonama Ujedinjenih nacija u Republici Bosni i Hercegovini.

2. Zahvaljujemo se Kongresu u Senatu SAD-a i Parlamentu Kanade na usvajanju više rezolucija o genocidu u Srebrenici i Republici Bosni i Hercegovini; gradonačelnicima više od 20 američkih i kanadskih gradova, koji su 11. juli proglasili Danom sjećanja na genocid u Srebrenici i Republici Bosni i Hercegovini. Posebnu zahvalnost izražavamo i dugujemo Kanadskom muzeju za ljudska prava i slobode (engleski naziv) na stalnoj izložbenoj postavci o genocidu u Srebrenici. TakoÄ‘er iskazujemo zahvalnost Windzoru i lokalnoj zajednici na izgradnji prvog spomen obilježja žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori; akademskim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u SAD i Kanadi koje istražuju i izučavaju genocid u Srebrenici.

3. Civilizacijska je obaveza i kulturna potreba razvijanje kulture sjećanja na žrtve genocida u i oko sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice, jula 1995. i cijeloj Republici Bosni i Hercegovini, ali i znatno šire, kako u Evropi, tako i u cijelom svijetu. Cilj ovog projekta je:

- da se naučno istraži i naučno sazna naučna istina o zločinu genocida; govori u ime nevino ubijenih žrtava genocida; razvija individualna i društvena svijest i individualna i kolektivna potreba i odgovornost za prevenciju genocida i odgovarajuću blagovremenu reakciju; permanentno istrajavati i istrajati na priznanju krivice i prihvatanja odgovornosti za izvršeni genocid; intenzivno u kontinuitetu planski, organizovano, sistematično, ciljno i svrsishodno raditi na procesuiranju odgovornih; istrajati u ostvarenju barem minimalne pravde, kao individualne ljudske i društvene satisfakcije; razvijati aktivnosti trajnog pamćenja na genocid i žrtve genocida; ostvariti faktičke moralne i pravno-normativne pretpostavke i uslove onemogućivanja negiranja genocida.

4. Problem genocida je problem cijelog čovječanstva. Shodno tome, i genocid u Srebrenici, sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija, jula 1995, treba posmatrati na evropskom i svjetskom nivou, u okviru internacionalnog prava, Povelje UN, Evropske Unije.  Genocid treba biti bitan činilac društvene svijesti i savjesti meÄ‘unarodne zajednice, koja, nažalost, i danas prelazi preko toga na način da čak i u toj zoni ne dopušta bošnjačkoj djeci, potomcima genocida, školovanje na bosanskom jeziku i učenje istine o bošnjačkoj i bosanskohercegovačkoj historiji i kulturi tradicije. Borba za Bosnu i Hercegovinu danas se, pored ostalog, vodi kroz poštivanje vladavine zakona i priznavanje važnosti internacionalnog prava kojim se članica UN mora zaštititi od barbarstva, agresije i velikodržavnih projekata osvajačkog, fašističkog i genocidnog karaktera. U entitetu Republika Srpska očuvanje rezultata genocida postavljeno je kao glavni politički i kulturni cilj svih vlada poslije Dejtona. To im je omogućio upravo Dejtonski mirovni sporazum. Entitet  Republika Srpska je tvorevina nastala na genocidu.

5. Misliti genocid u Srebrenici znači i tražiti odgovor na pitanje da li je genocid legalno sredstvo u ostvarivanju kulturnih i političkih ciljeva? Dejtonski mirovni sporazum, nažalost, pokazuje da on to jest. Isto tako, pred nam je pitanje da li je Presuda Internacionalnog suda pravde dovoljna da se ostvari pravo žrtava i dostigne pravda? Da li je moguće da djelo genocida i dalje postoji na tlu države Bosne i Hercegovine?  Donošenje nužnih ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini i njena evroatlanska integracija nije moguća uz očuvanje tekovina genocida koji je u njoj izvršen. Zločinom genocida stvoren je entitet Republika Srpska na tlu države Bosne i Hercegovine i tražimo da se to djelo i njegovi izvršioci sankcioniraju pred internacionalnim institucijama prava.

6. Genocid u Republici Bosni i Hercegovini je proces koji je počeo 1992. i završio 1995. - genocidom u Srebrenici. MeÄ‘unarodna zajednica je intervenirala nakon genocida u Srebrenici i zbog toga je insistirala na tome da se samo zločin koji je počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine nazove genocidom. Bosanskohercegovačko društvo nije izvuklo pouku od genocida u Republici Bosni i Hercegovini koji je kulminirao genocidom u Srebrenici.  Proces suočavanja meÄ‘unarodne zajednice sa odgovornošÄ‡u za genocid u Republici Bosni i Hercegovini trebao bi da teče paralelno sa procesom suočavanja sa činjenicama o genocidu u Republici Bosni i Hercegovini. Svaki genocid ima svoj državni i meÄ‘unarodni kontekst, pa tako i genocid u Bosni i Hercegovini. Bez prešutnog odobrenja i bez ignorirajućeg odnosa meÄ‘unarodne zajednice nijedan genocid nije moguć. MeÄ‘unarodna zajednica je daleko od toga da se suoči sa svojom odgovornošÄ‡u za genocid u Republici Bosni i Hercegovini. Onog trenutka kad meÄ‘unarodna zajednica bude spremna da se suoči sa svojom odgovornošÄ‡u, krenut će i proces suočavanja u Bosni i Hercegovini.

7. U Bosni i Hercegovini je negiranje genocida norma. Negiranje genocida je praktično zvanični diskurs vlasti u entitetu Republike Srpske. Sve dok vlasti tog entiteta i vlasti u Srbiji ne budu spremne da se suoče sa svojom odgovornošÄ‡u za genocid u Republici Bosni i Hercegovini, to negiranje će trajati. Proces priznavanja genocida je složen, jer podrazumijeva, prije svega, političke konsekvence u Bosni i Hercegovini. Suočavanje s genocidom od vlasti entiteta Republike Srpske znači pristanak na ustavne promjene, podrazumijeva pristanak na pravednija rješenja, a ne promoviranje legitimiziranja ciljeva genocida. Teorije o genocidu ne promoviraju ideju o genocidnim narodima, ali govore o masovnom učešÄ‡u u genocidu. Promovirati tezu da su genocid izvršili samo pojedinci, udaljava nas od odgovora na pitanje zašto se neki ljudi ponašaju kao spasioci, neki kao izvršioci, a neki kao posmatrači. Srpska negacija zločina genocida nad Bošnjacima je rezultat političkog projekta srpskih vlasti, bez obzira koja je partija na političkoj sceni.

8. Priznanje genocida u Srebrenici, kao jedinog genocida koji je izvršen u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, predstavlja temelj pomirenja u Bosni i Hercegovini i regionu, temelj bolje zajedničke budućnosti bosanskohercegovačkog društva i države i temelj evroatlanskih integracija Bosne i Hercegovine. Država u kojoj je izvršen genocid, pored više pokušaja, nije usvojila dokument o osudi genocida. Evroatlanska budućnost Bosne i Hercegovine podrazumjeva, pored ostalog, usvojanje rezolucije o osudi genocida, podrazumijeva razvijati sistem obrazovanja koji će učiti generacije da je na Republiku Bosnu i Hercegovinu izvršena višestruka agresija, a nad Bošnjacima genocid. Negiranje historijskih činjenica, koje su i sudskim presudama i političkim odlukama potvrÄ‘ene, može rezultirati novim genocidom. Bez pouka iz prošlosti, bez istine i pravde, nema bolje budućnosti. Kakvu budućnost možemo očekivati bez pravde i istine? Onima koji negiraju genocid bilo bi bolje da se suoče s istinom, kako bi i njihova djeca imala sigurniju, bolju budućnost. Bolja budućnost zasnovana na učenju o genocidu, na institucionalizaciji kulture pamćenja, na istini i pravdi nema alternative. Zalaganje za obrazovanje o genocidu ostaju naše aktivnosti u kojima definitivno nećemo računati na sve one koji ponižavaju istinu i pravdu, te dehumaniziraju žrtve. Mlade generacije ćemo učiti o vrijednostima mira, vrijednostima kulture sjećanja, vrijednostima istine i pravde, vrijednostima ideje Bosne i bosanskog duha, ali i o kontinuiranoj antibosanskoj kampanji raznih političkih establišmenata u Bosni i Hercegovini.

9. Tražimo izmjenu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi se, pored ostalog, zabranilo negiranje, minimiziranje, opravdavanje ili odobravanje zločina genocida. Implementacija presude MeÄ‘unarodnog suda pravde iz 2007. godine, kojom je kao pravna činjenica utvrÄ‘eno da je u sigurnoj zoni Ujedinjeni nacija Srebrenici počinjen genocid 1995, nema rok trajanja. Na ovaj način doprinijelo bi se izgradnji sigurnog društva, ali i iskazalo poštovanje sa žrtvama agresije i genocida. Istraživači genocida ističu kako je posljednja faza genocida negiranje da se on dogodio. Naša je moralna i historijska obaveza da širimo istinu o genocidu, tražimo pravdu za žrtve genocida, institucionaliziramo kulturu pamćenja.

10. Pozivamo predstavnike Evropske unije da u procesu otvaranja novih poglavlja za pregovore o priključenju Srbije Evropskoj uniji postave uvjet da ta zemlja mora priznati odluke meÄ‘unarodnih sudova o genocidu u Republici Bosni i Hercegovini. Pozivamo predstavnike Evropske unije da od Hrvatske, koja je već članica Evropske unije, zatraže poštovanje odluka meÄ‘unarodnih sudova. Pozivamo predstavnike Evropske unije da u procesu otvaranja poglavlja za pregovore o priključenju Bosne i Hercegovine  Evropskoj uniji ne pregovaraju sa onima koji negiraju odluke meÄ‘unarodnih sudova, jer ukoliko neko ne poštuju te odluke kako će poštovati druge evropske standarde. U dijelu Bosne i Hercegovine, zatim Srbiji, u kontinuitetu se  negira genocid nad Bošnjacima, veličaju se najveći ratni zločinci, a i danas je na djelu ideologija i politika, uključujući i medije koji siju novo agresivno genocidno sjeme zla. MlaÄ‘e generacije koje nemaju vlastito iskustvo vremena u kome je počinjen genocid mogu biti žrtve manipulacije nekažnjenih ideologa ili podržavalaca genocida i doći u priliku da ponove genocid. Inkriminacija negiranja genocida ima simboličku funkciju za Bosnu i Hercegovinu u kojoj je počinjen genocid. Da bi se u njoj omogućilo razlikovanje prošlosti od sadašnjosti potrebno je javno priznanje činjenica o izvršenom genocidu kao jednom od najvažnijih uslova evroatlanskih integracija.

11. Bošnjaci, žrtve genocida imaju povijesnu dužnost pamćenja i podsjećanja na genocid, koji je nad njima počinjen. Nosioci ideologije i politike genocida, kao i izvršioci genocida, imaju historijsku odgovornost da osude ideologiju, politiku i praksu genocida i da zahtijevaju da se u tom procesu najodgovorniji primjereno kazne.

12. Sadašnja civilizacija mora omogućiti žrtvama genocida da ostvare pravo i na materjalno - financijsku nadoknadu za izvršeni genocid, Stoga pozivamo sve preživjele žrtve genocida da se obrate Vijeću sigurnosti UN, vodečim državama meÄ‘unarodne zajednice, posebo SAD i Kanadi, kao i Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i entitetu Republika Srpska sa zahtijevom ostvarivanja navedenog prava.


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

At the Panel Discussion, held in the framework of commemoration on occasion 22nd Anniversary of the memory of the victims of genocide in and around the United Nations secure zone The Srebrenica nation, July 1995, in Richmond, 8-11. July 2017, with active participation: academician prof. Dr. Smaila ÄŒekić, Mr. Mira Lazovic, President of the Assembly of the Republic of Bosnia and Herzegovina, prof. Ivo Komšić, Member of the Presidency of the Republic of Bosnia and Herzegovina and one of the mayor of Sarajevo, prof. Dr. Senadin Lavić, President of the Bosniak Community of Culture Preporod Sarajevo; Mr. Saliha Brkić, prominent journalist and reporter, academician Dr. Emira Ramić, Director of the Canada Institute for Genocide Research; prof. Dr. Haris Alibašić, one of the Presidents of the North Bosniak Congress America, Eldin Elezovic, President of the Congress of North Bosniaks America, and so many other personalities, was adopted

Charter on the memory of victims of genocide

1. Institutions and organizations in North America are continually operating to create and increase awareness of the genocide to the American and Canadian public, one of the the most severe forms of crimes against humanity and international rights, which was carried out in Europe after World War 11 –in and around the United Nations safe zone area of Srebrenica, July 1995, as what also happened in all other occupied places, siege towns, and other United Nations safe areas in the Republic of Bosnia and Herzegovina.

2. We thank the Congress in the US Senate and the Parliament of Canada on Adopting more resolutions on genocide in Srebrenica and the Republic of Bosnia and Herzegovina; Mayors of more than 20 US and Canadian Cities, which declared July 11th as the Day of Remembrance of Genocide in Srebrenica and the Republic of Bosnia and Herzegovina. We also wish to express a special thanks and gratitude to the Canadian Museum of Human Rights and Freedoms on a permanent display of genocide in Srebrenica We also express gratitude to Windsor and the local Community on building the first memorial to the victims of genocide in Srebrenica in the Diaspora; Academic research and educational institutions in the United States and Canada that investigate and study genocide in Srebrenica.

3.Civilization is a commitment and a cultural need to develop a culture of memories of the victims of genocide in and around the safe zone of the United Nations Srebrenica, July 1995 and the entire Republic of Bosnia and Herzegovina, but also much broader, both in Europe and throughout the world. The goal of this The project is:

-to scientifically investigate and find out the scientific truth about the crime of genocide; Speak in the name of innocent victims of genocide; Develops individual and social awareness and individual and collective need and

Responsibility for the prevention of genocide and appropriate timely

Reaction; Permanently persisting in holding those accountable for genocide by accepting responsibility and pleading guilty; Intense planning, organization, systematic, targeted and purposeful work on prosecuting those responsible for genocide; to work towards a degree of minimum justice, as invidvual human and social satisfaction; Develop activities of lasting memory on genocide and victims of genocide; To realize factual moral and legal normative assumptions and conditions disabling the denial of genocide.

4. The problem of genocide is the problem of humanity as a whole. As in accordance with the genocide in Srebrenica, a safe zone area of the United Nations, July 1995, should be seen through the European and world level within the framework of International law, the UN Charter, and the European Union. Genocide needs to be an essential factor of social consciousness and international conscience of the community which, unfortunately, has been disregarded in a way that in that zone does not allow Bosniak children, descendants of genocide, education in the Bosnian language, and a learning c on the truth of Bosniak history and culture of tradition. Today, the fight for Bosnia and Herzegovina, is among other things, guided by respect for the rule of Laws and recognition of the importance of the international law where the member UN must protect itself from barbarism, aggression, and large scale governmental projects which possess fascist and genocidal character. In the entity of the Republic Serbia, the preservation of the results of genocide is the main political and cultural goal of all governments after Dayton. The Dayton Peace Agreement enabled them to do so. The Republic of Serbia was created on genocide.

5. To think about the genocide in Srebrenica means to search for the answers to the question whether genocide is a legal manner in order to establish cultural and political goals. The Dayton Peace Accord, unfortunately, shows that it is. Likewise, the question if whether the judgment of the International Tribunal of Justice sufficient enough to realize the rights of the victims and achieve true justice? Is it possible that the offense of genocide still remains on the ground of the state of Bosnia and Herzegovina? Bringing the necessary constitutional changes in Bosnia and Herzegovina and its Euro-Atlantic integration is not possible with the preservation of the acquisitions The genocide that has been committed in it. The entity of the Republic of Serbia was created on the crimes of genocide in the state of Bosnia and Herzegovina. And we are asking that the offense and its perpetrators are sanctioned before the international institutions of law.

6. Genocide in the Republic of Bosnia and Herzegovina was a process that begun in 1992 and ended in 1995 with genocide in Srebrenica as a result. The international community intervened after the genocide in Srebrenica and is the reason why it insists that only the crimes committed in Srebrenica on July 1995 are to be called genocide. The Bosnian society has not learned the lesson from the genocide in the Republic of Bosnia and Herzegovina which culminated to the genocide in Srebrenica. The processes of the international community in accordance to holding those responsible of genocide in the Republic of Bosnia and Herzegovina needs to run parallel to the process of dealing with the facts about genocide in the Republic of Bosnia and Herzegovina. Every genocide has its own national and international context, as well does the genocide in Bosnia and Herzegovina. Without tacit approval and an ignoble relationship of the International community, no genocide is possible. However, he International community if far from confronting its responsibility for the Genocide in Bosnia and Herzegovina. The moment the International community is ready to faces its responsibility then only can the process begin in Bosnia and Herzegovina.

7. In Bosnia and Herzegovina, the denial of genocide is a norm. Negating

Genocide is practically the official discourse of power in the entity of the Republic of Serbia. As long as the authorities of that entity and the authorities in Serbia are not ready

to face their responsibility for genocide in the Republic of Bosnia and

Herzegovina, this denial will last. The process of recognizing genocide is complex, because it implies, above all, political consequences in Bosnia and Herzegovina. For the authorities in the entity of the Republic of Serbia to face genocide would mean that they consent to constitutional changes, more equitable solutions and not promoting the legitimization of the goals of genocide.

The genocide theories do not promote the idea of a genocidal nation, but they speak of massive participation in genocide. By promoting the thesis that the genocide was only committed by individuals, it distances us from the response to the question as to why some people act as rescuers, some as perpetrators and some as observers. Serbian negation of crimes of genocide against Bosniaks is the result of a political project of the Serbian authorities, regardless of the party on the political scene.

8. Recognition of the genocide in Srebrenica, as the only genocide which was carried out in Europe after the Second World War, sets the foundation of change in Bosnia and Herzegovina, the foundation of better future relationships between all those in Bosnian society and governments, and the foundation for Euro-Atlantic integration of Bosnia and Herzegovina.

A country in which a genocide has been committed, with many attempts, has not adopted a document on the conviction of genocide. The Euro-Atlantic future of Bosnia and Herzegovina implies, among other things, the adoption of a resolution on the conviction of genocide, implies developing a system of education that will teach generations that multiple aggression were committed against the Republic of Bosnia and Herzegovina, and a Bosniak genocide. Negative historical facts, which court verdicts and political decisions confirm, may result a new genocide.

Without lessons from the past, without truth and justice, there is no better future. What kind of future can we expect without justice and the truth? Those who deny genocide would be better off dealing with truth, so that their children have a safer, better future.There is no alternative to a better future based on learning about genocide, the institutionalized of the culture of memory, truth, and justice. A better future based on learning about genocide, on Institutionalization of the culture of memory, there is no truth and justice Alternative. It is on us and our activism to attempt educate others on genocide, we will definitely not count on those who disrespect truth and justice, and dehumanize the victims. We will teach younger generations the values of peace, the values of memory, values of truth and justice, values of the idea of Bosnia and the Bosnian spirit but also about the continuing anti-Bosnian campaign of various political establishments in Bosnia and Herzegovina.

9. We are seeking to amend the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina, in order to,

among other things, prohibit negation, minimization, justification or

granting on the crime of genocide. The implementation of the Tribunal's judgment Justice in 2007, which found that as a legal fact it was in the Safe zone United Nations Srebrenica that a genocide was committed in 1995, has no lifetime. In this way, it would contribute to building a secure state as well as respect for the victims of aggression and genocide. Genocide researchers point out that the last phase of genocide is a denial that it happened. Our moral and historical obligation is to expand the truth about genocide, we seek justice for the victims of genocide and to institutionalize a culture of memory.

10. We invite the representatives of the European Union in the process of opening new

Chapters for negotiations on Serbia's accession to the European Union

The condition that this country must recognize the decisions of the international tribunals on genocide in the Republic of Bosnia and Herzegovina. We call on representatives of the European Union from Croatia, which is already a member of the European Union, to seek decisions of the international courts. We invite the representatives of the European Union to the process of opening a chapter for the negotiations on the accession of Bosnia and Herzegovina does not negotiate with the European Union with those who deny the decisions of the international courts, because if someone does not respect these decisions how will they respect other European standards. In the part of Bosnia and Herzegovina, subsequently Serbia, the genocide of Bosniaks is continually denied, the greatest war criminals are praised, where ideology and politics are at play, including the media, that the sow the seed of evil for a new aggressive genocide. Younger generations who not have their own experience around the time period of the genocide may fall victims of manipulation on the grounds of ideology, or become supporters of genocide with a change to repeat the genocide. The incrimination of denial of genocide has a symbolic function for Bosnia and Herzegovina in which genocide was committed. In order to distinguish the past from the present it requires public recognition as fact of committing genocide as one of the most important conditions for Euro-Atlantic integration.

11. Bosniaks, victims of genocide have a historical duty of memory and to remind other of the genocide that has been committed against them. Carriers of ideology and the genocide policies, as well as the perpetrators of genocide, have a historical responsibility to condemn the ideology, politics and practice of genocide and demand for the most responsible penalties in this process.

12.The present civilization must enable victims of genocide to be realized in order to achieve the right to material and financial compensation for the committed genocide, Therefore, we invite all surviving victims of genocide to address the Council The security of the UN, the leading states of the international community, in particular the United States and the United States Canada, as well as Serbia, Croatia, Montenegro and the Republic of the Republic Serbian with the requirement to exercise this right.

Vijesti: