Vijesti

Stećak – simbol bosanskoherceovačkog uzdizanja

Stećak – simbol bosanskoherceovačkog uzdizanja
U BiH, gdje su se vijekovima sudarale egoistične namjere različitih kultura i civilizacija, grčko-helenističke i rimskoetrurske, gdje je bila granica Istočnog i Zapadnog rimskog carstva, gdje su u zagrljaju zauvijek ostali izmiješani islam i hrišÄ‡anstvo, tu je ostalo rasuto na desetine hiljada stećaka. To su nadgrobni spomenici koji nijednom carstvu ni uticaju nisu priklonili, već su ostali vjerni sebi i onome što su samo u sebi u BiH mogli naći. Na toj prostornoj vododjelnici civilizacija, kultova i religija oni su našli svoj put u mirenju nepomirljivog, u preplitanju i prožimanju onoga što je težilo potiranju svega što nije istovjetno. Nakon agresivno genocidnog iskustva BiH vjerujem da oni koji su znali tako vjerovati, klesati, voljeti, pisati i umirati ne treba da se plaše nijedne budućnosti, ni oni ni one generacije koje su ih naslijedile.
Tombstone - symbol of Bosnian ascent
In B&H where over the centuries the egoistical intentions of different cultures and civilizations, the Greek-Hellenic and Roman-Etruscan have collided, where the boundary between the Eastern and Western Roman Empire was drawn, where Islam and Christianity have always remained in an entangled embrace, here, tens of thousands stećci lie scattered. These are the tombstones who refused to swear allegiance to any kingdom or to be swayed by any influence. Instead they stayed true to themselves and to what they could find only within themselves and in B&H. At this geographical watershed of civilizations, cultures, cults, and religions, they found their own way of reconciling the irreconcilable, of intertwining and permeating and thus halting all that would abolish their differences. After B&H’s aggressive genocidal experience of war, I believe that those who had such faith, who carved, loved, wrote, and died as they did, need not tremble before an uncertain future; neither they nor the generations who have inherited them.

Vijesti: