Vijesti

Istina i pravda

Istina i pravda počivaju u dubini. Tragati za njima je teško, jer mnogo je lakše razabrati zabludu, krivdu, laž nego otkriti istinu i pravdu. Istina i pravda oblikuju čovjeka i prisiljavaju ga da upozna samoga sebe. Samo jedno zlo je neizlječivo ako pojedinac, porodica i narod sami dignu ruke od istine i pravde. Zato ko ne  Äini napor ka istini i pravdi ne čini ništa ni za sebe, ali ni za druge. Podijeljena istina i pravda sa drugim je udvostručena istina i pravda. Slobodan si ako ti je savjest upućena ka istini i pravdi. Neispunjena istina i pravda ubija jače od rata. Za razliku od svojih susjeda BiH je imala najdublju slobodu zahvaljujući bosanskom uzorku, sažetom u Ideji Bosne i Bosanskom duhu koji su daleko iznad površinskog multikulturalizma. Zato je teško zamiliti istinu i pravdu u BiH bez stvarnog povratka Ideje Bosne i Bosanskog duha svome izvorištu, bosanskohercegovačkoj zemlji. Zato je borba za istinu i pravdu i borba za povratak Ideje Bosne i Bosanskog duha zemlji BiH.
/E.R./

Vijesti: