Vijesti

Ujedinjeni protiv zla i zločina

Ujedinjeni protiv zla i zločina bilo gdje i bilo kada
Da je Španija bila uz BiH kad joj je bilo najteže primjer je moja porodica. Kada je počela agresija na BiH i posebno genocid u Prijedoru, Španija je primila moje roditelja, brata i sestre koji su bili prisiljeni napustiti svoj voljeni grad, spasavajući ugroženi život od zločinaca koji su odlučili da genocidom ubiju grad. Odlazili su u velikom strahu u konvojima. Mi nikada nećemo zaboraviti podršku Španije našoj porodici, našem narodu i državi. Nećemo zaboraviti Barcelonu koja se solidarisala sa Sarajevom kad je Sarajevo bilo izloženo agresiji i genocidu. Nezaboravljamo španca Danijel Ruiza koji je u svojstvu zamjenika Viskog predstavnika OHR-a spriječio ulazak četnika u Medžlis Islamske zajednice u Trebinju na dan pokušaja postavljanja kamena temeljca za porušenu džamiju Osman-paša u Trebinju 05. maja, 2001. god. Tom prilikom Danijel Ruiz je bio povrijeÄ‘en dok je hrabro stao u odbranu osnovnih ljudskih prava i sloboda žrtava genocida u Trebinju. Nezaboravljamo veliki aplauz na stadionu Montjuic u Barceloni na otvaranju Olompijskih igara bosanskohercegovačkoj reprezentaciji, publika je ustala na noge i pozdravila sportiste i zastavu sa ljiljanima Bosne i Hercegovine, države koja je u tim trenucima bila izložena brutalnoj agresiji i genocidu. Mnoge Sarajlije nisu gledali prijenos otvaranja jer je Sarajevo žestoko bombardirano te noći. Nezaboravljamo Mirsadu Burić koja je bila u našoj reprezentaciji i koja je direktno iz logora otišla na Olimpijadu. Nezaboravljamo poginule španske vojnike u mirovnoj misiji u Mostaru i BiH tokom agresije i genocida.
Ljudska odgovornost za svijet, za vlastiti život i za živote drugih, za društvo i za budućnost je centralni princip moći humanizma. Ljudska bića su pozvana od strane Boga da iskoriste moć humanizma i kreiraju svijet tolerancije, respekta i samilosti, a ne svijet zla i zločina.
/E. R./

Vijesti: