Vijesti

Pomozite rad Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Pomozite rad Instituta za istraživanje genocida, Kanada
Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) je vodeća nezavisna, nevladina naučna institucija koja se bavi analizom zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških kršenja međunarodnog prava. Hvala vam na pomoći u izgradnji jače i aktivnije borbe za istinu i pravdu. Kao neprofitna organizacija, Institut za istraživanje genocida Kanada oslanja se na podršku takvih osoba poput vas kako bi ojačali naš glas i zagovarali istinu i pravdu.
Institut za istraživanje genocida Kanada se zahvaljuje svojim članovima i prijateljima na petogodišnjoj saradnji u važnoj misiji istraživanja zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava,
borbe protiv negatora genocida i razvijanja kulture pamćenja.
Link za donaciju:
http://instituteforgenocide.org/?page_id=98&lang=bs
Help the work of the Institute for Research of Genocide, Canada
Institute For Research of Genocide Canada (IGC) is the leading independent, non-governmental scientific institution engaged in analysis of crimes against peace, crime of genocide, and other grave breaches of international law. Thank you for your help in building a stronger and more active struggle for truth and justice. As a non-profit organization, Institute For Research of Genocide Canada relies on the support of individuals like you to strengthen our voice and advocate for truth and justice.
Institute for Research of Genocide Canada would like to thank its members and friends to a five-year cooperation in the important mission of engaging in analysis of crimes against peace, crime of genocide, and other grave breaches of international law, combating genocide deniers, and to develop a culture of memory.
Link for donation:
http://instituteforgenocide.org/?page_id=96

Vijesti: