Vijesti

Danas na Međunarodni dan nenasilja molitva za mir, a protiv nasilja potrebnija nego ikad

Danas na Međunarodni dan nenasilja molitva za mir, a protiv nasilja potrebnija nego ikad
MeÄ‘unarodni dan nenasilja obilježava se 2. oktobra, na dan roÄ‘enja Mahatme Gandija, jednog od voÄ‘a pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine ustanovila obilježavanje MeÄ‘unarodnog dana nenasilja kao priliku za „širenje poruke nenasilja”, rezolucijom koja potvrÄ‘uje „univerzalnu važnost principa nenasilja”.  Gandijev princip nenasilne borbe srušio je kolonijalizam, ojačao korijene suvereniteta naroda, graÄ‘anska, politička i ekonomska prava, snažno uticao na mnoge pokrete za slobodu i inspirisao ljude kao što su Nelson Mandela i Martin Luter King. Danas je planeta zemlja najugroženija jer se sve više ubija mir i demokratija, ljudska prava i slobode, istina i pravda. Imamo li snage da se suprostavimo ovome?
"Za nasilnike ne postoji isprika. Svaka žrtva nasilja uistinu je žrtva. Žrtve koje progovore o tome, žrtve koje ne dopuste da im nasilnici u potpunosti unište život, junaci su modernog doba".
/E. R./

Vijesti: