Vijesti

Danas na Međunarodni dan nenasilja molitva za mir, a protiv nasilja potrebnija nego ikad

Danas na Međunarodni dan nenasilja molitva za mir, a protiv nasilja potrebnija nego ikad
Međunarodni dan nenasilja obilježava se 2. oktobra, na dan rođenja Mahatme Gandija, jednog od vođa pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine ustanovila obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja kao priliku za „širenje poruke nenasilja”, rezolucijom koja potvrđuje „univerzalnu važnost principa nenasilja”.  Gandijev princip nenasilne borbe srušio je kolonijalizam, ojačao korijene suvereniteta naroda, građanska, politička i ekonomska prava, snažno uticao na mnoge pokrete za slobodu i inspirisao ljude kao što su Nelson Mandela i Martin Luter King. Danas je planeta zemlja najugroženija jer se sve više ubija mir i demokratija, ljudska prava i slobode, istina i pravda. Imamo li snage da se suprostavimo ovome?
"Za nasilnike ne postoji isprika. Svaka žrtva nasilja uistinu je žrtva. Žrtve koje progovore o tome, žrtve koje ne dopuste da im nasilnici u potpunosti unište život, junaci su modernog doba".
/E. R./

Vijesti: