Vijesti

Odgovor Institutu za međunarodne studije u Ženevi, Švajcarska

 
The Institute for Research of Genocide Canada , and the Congress of North American Bosniaks sent a letter to the The Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva, Switzerland asking for a ban on the lecture of Mr. Emir Kusturica, the denier of genocide in Srebrenica, the denier of integrity, sovereignty and political subjectivity of Bosnia and Herzegovina. Friends of truth and justice have responded well and sent many letters to the Institute. The Institute for Genocide Research Canada received a response from prof. Dr. Andre Liebich, mediator of this lecture. In the answer, among other things, Mr. Andre Liebich says: "Thank you for your messages.  The Graduate Institute has asked me to respond on its behalf. Emir Kusturica has been invited as one of most prominent Balkan film makers of the last thirty years. The audience will have occasion to ask him questions after his talk which will deal with multiculturalism".
The Institute for Research of Genocide Canada, and the Congress of North American Bosniaks replied to Mr. Andre Liebich.

Dear Mr. Andre Liebich,


Thank you for your reply. In our letter that is supported by almost all Bosniak organizations and communities in the world, we are not talking about Mr. Emir Kusturica as a filmmaker. We are speaking about Mr. Kusturica, as a denier of a court-verified genocide in Srebrenica, we are talking about a person who in the worst, anti-civilization, dehumanizing manner has hurt all victims of genocide not only in Bosnia and Herzegovina, but also around the whole world. Which as a result has humiliated truth and justice because he denies the verdicts of supreme world legal authorities. 


It is possible for an individual who works for the interests of the great-nationalist politics of Mr. Milorad Dodik, the president of the smaller Bosnian-Herzegovinian entity, Republika Srpska, who can be found on the American black list, to speak about multiculturalism? Should a person who directly works against the Idea of ​​Bosnia and the Spirit of Bosnia specifically related to Bosnian-Herzegovinian multiculturalism, be granted the opportunity to speak at your prestigious institution. His appearance at your institution is one of the biggest attack on genocide, truth and justice, the reconciliation process, and transitional justice in Bosnia and Herzegovina. 


We want to remind you in particular that Switzerland punishes every denial of genocide. There is plenty of evidence about the daily denial of genocide in Srebrenica by Mr. Kusturica. So there is a legal basis to prohibit the appearance of Mr. Kusturica.


We write this on behalf of the tens of thousands of people, women and children who would be humiliated by your decision on Mr. Kusturica's performance. In the end we are confident that his performance would negatively affect the high reputation of your academic institution. We stay on the victim's side. Mr. Andre Liebich, we invite you and your academic institution to join us and prohibit the appearance of Mr. Kusturica.


Yours sincerely,


Dr. Emir Ramic

Chairman of the Institute for Research of Genocide Canada

Eldin Elezovic

President of the Congress of North American Bosniaks 
Institut za istraživanje genocida, Kanada i Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike su poslali pismo Institutu za meÄ‘unarodne studije u Ženevi, Švajcarska u kome su tražili zabranu predavanja Emira Kusturice, negatora genocida u Srebrenici, negatora integriteta, suvereniteta i političkog subjektiviteta Bosne i Hercegovine. Prijatelji istine i pravde su odlično reagovali i poslali do sada više pisama navedenom Institutu. Institut za istraživanje genocida Kanada je dobio odgovor od prof. dr. Andre Liebich, medijatora navedenog predavanja. U odgovoru se izmeÄ‘u ostalog kaže: "Hvala vam na pismu. Institut za meÄ‘unarodne studije je zadužio mene da vam u ime njega odgovorim. Emir Kusturica je pozvan kao jedan od najistaknutijih filmskih producenata iz posljednjih trideset godina. Publika će imati priliku da mu postavlja pitanja nakon njegovog predavanja koje će se baviti multikulturalizmom".

Institut za istraživanje genocida, Kanada i Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike su odgovorili gospodinu Andre Liebich. 

Poštovani gospodine Andre Liebich,

Hvala vam na odgovoru. U našem pismo koje je podržano od gotovo svih bosanskih organizacija i zajednica u svijetu mi ne govorimo o gospodinu Emiru Kusturici kao filmskom stvaraocu. Mi govorimo o gospodinu  Kusturici kao negatoru sudski potvrÄ‘enog genocida u Srebrenici, govorimo o osobi koja je na najgrublji, anticivilizacijski, dehumanizirajući način povrijedila sve žrtve genocida, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u čitavom svijetu, koja je ponizila istinu i pravdu, koja negira presude vrhovnih svjetskih pravnih autoriteta. 

Zar osoba koja radi za interese velikonacionalističke politike gospodina Milorada Dodika, predsjednika
manjeg bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji se nalazi na američkoj crnoj listi, može uopšte govoriti i multikulturalizmu? Zar osoba koja direktno radi protiv Ideje Bosne i Bosanskog duha, tog specifičnog bosanskohercegovačkog multikulturalizma, treba govoriti na vašoj cjenjenoj akademskoj ustanovi o multikulturalizmu?

Njegovo pojavljivanje na vašoj ustanovi je jedan od največih udara na žrtve genocida, na istinu i pravdu, na proces pomirenja i tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini. Ovo vam pišemo u ime desetine hiljada ljudi, žena i djece koji su poniženi vašom odlukom o nastupu gospodina gospodina Kusturice. 

Želimo vas posebno podsjetiti da Švicarska kažnjava svako negiranje genocida. Mnogobrojni su dokazi o svakodnevnom negiranju genocida u Srebrenici od strane gospodina Kusturice. Dakle postoji zakonski osnov da se zabrani nastup gospodina Kusturice.

Na kraju sigurni smo da njegov nastup negativno utiče na visoku reputaciju vaše akademske ustanove. Mi ostajemo na strani glasa razuma, a protiv samovolje pojedinca, mi ostajemo na strani istine i pravde, a protiv laži i krivde, mi ostajemo na strani žrtve. Gospodine Andre Liebich, pozivamo vas i vašu akademsku ustanovu da se pridružite i zabranite nastup negatoru genocida gospodinu Kusturici. 

Dr. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada
Eldin Elezović
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Vijesti: