Vijesti

Saopćenje povodom pismene inicijative za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Velikoj narodnoj skupštini Republike Turske

O3. 11. 2017.

Saopćenje povodom pismene inicijative za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Velikoj narodnoj skupštini Republike Turske

Institut za istraživanje genocida Kanada u saradnji sa  Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike i profesorima sa univerziteta u Istanbulu je poslao pismenu inicijativu predsjedniku i članovima Velike narodne skupštine Republike Turske za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Pismo je takoÄ‘e poslano Predsjedniku Republike Turske Recep Tayyip ErdoÄŸan i Premijeru Republike Turske Binali Yıldırım.

U pismu se ističe da su srpske snage u BiH od 1992. do 1995. sprovodile politiku agresije i etničkog čišÄ‡enja i genocid, te osuÄ‘uje izjave koje negiraju ili dovode u pitanje da masakr u Sreberenici predstavlja genocid.  

"Više od osam hiljada nevinih koji su brutalno ubijeni u Srebrenici zaslužuju sjećanje na tragediju zbog onoga što ona jeste: genocid. Republika Turska kao jedna od uglednih članica meÄ‘unarodne zajednice mora da osigura da odgovorni budu privedeni pravdi zbog svojih djela i da nauče lekcije iz Srebrenice sa ciljem sprečavanja budućih genocida", stoji u inicijativi.

"Pozivamo Veliku narodnu skupštinu Republike Turske da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Više desetina država u svijetu su politički priznale sudski potvrÄ‘en genocid u Srebrenici putem usvajanja rezolucija u svojim parlamentima. Veoma je važno da velika svjetska sila, Republika Turska, prijatelj države BiH i prijatelj Bošnjaka, žrtava agresije i genocida, putem rezolucije, politički potvrdi genocid u Srebrenici. Baš zbog tog velikog prijateljstva, zbog velike historijske, kulturološke, tradicijske veze Republike Turske i države BiH, odnosno bošnjačkog naroda, političko priznanje genocida u Srebrenici kroz rezoluciju je izuzetno važno", piše u pismenoj inicijativi.

U pismu se posebno naglašava da: "Institucionalizacija prijateljstva izmeÄ‘u dvije države pored ostalog je moguće i preko kulture pamćenja u kojoj istina i pravda predstavljaju most ka boljoj budućnosti obe države. Putem strategije kulture pamćenja žrtve genocida u BiH moraju biti prisutne u Republici Turskoj. Rezolucija o Srebrenici baš kao i genocid ne smiju biti rezultat bilo čijeg ličnog mišljenja. Ona mora da se bazira na faktima, na presudi MeÄ‘unarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, na presudi MeÄ‘unarodnog suda pravde, na presudama više nacionalnih sudova i na principima borbe za ljudska prava i slobode. MeÄ‘unarodni i nacionalni sudovi su potvrdili da ovaj zločin odgovara okviru definicije genocida u skladu sa Konvencijom o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine. To nije politička izjava. To je pravna činjenica. Genocid je zločin i oni koji su ga počinili su zločinci koji kao takvi trebaju biti kažnjeni".

U pismu se na kraju kaže da žrtve genocida u Srebrenici traže tursku potvrdu sudski priznatog genocida, te ohrabruje Republika Turska da nastavi politiku podrške nezavisnosti, suvereniteta, političkog subjektiviteta i teritorijalnog integriteta države BiH.  

U pismu su pozvani predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan, premijer  Republike Turske Binali Yıldırım  i spiker Velike narodne skupštine Republike Turske Ismail Kahraman da svojim političkim autoritetima doprinesu da se usvaji rezolucija o genocidu u Srebrenici i tako daju doprinos Republike Turske istini o največem zločinu poslije Drugog svjetskog rata, genocidu u Srebrenici,  i pravdi za žrtve tog zločina.

Institut za istraživanje genocida, Kanada
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Vijesti: