Vijesti

Znakovi BiH

Znakovi hiljadugodišnje bosanskohercegovačke državnosti ostavljaju i pokazuju se širom ovog nemirnog svijeta. Tako se izvršava trajnost i neuništivost bosanskohercegovačke države uprkos kontinuiranom narastanju antibosanske politike, ideologije i prakse. Jedan od tih znakova je i Sebilj u Saint Louisu, u američkoj saveznoj državi Missouri, gdje živi blizu 80 hiljada Bosanaca i Hercegovaca, što je četvrtina od ukupne populacije ovog grada.  Sebilj je simbol kontinuiteta bosanske državnosti ali i most izmeÄ‘u dvije američke i bosanske nacije. Sebilj je poklon generacijama koje dolaze, kako se nikada ne bi zaboravilo gostoprimstvo i pomoć koju su im pružili SAD i Amerikanci kad je to najviše trebalo.
Sebilj je drveno-kamena graÄ‘evina sa kupolom i česmama. Njen naziv potiče od arapske riječi “sebiil” što znači “put”. Predstavlja fontanu sa atraktivnim orijentalnim arhitektonskim elementima, na kojoj je mnogo godina unazad sebiljdžija besplatno napajao žedne. Uz mnoštvo golubova i naročito čaroban izgled u noćnim satima, sarajevski Sebilj je jedna od glavnih turističkih atrakcija glavnog grada Bosne i Hercegovine.
/E. R./

Vijesti: