Vijesti

Saopćenje povodom pravosnažne presude čelnicima ratne paradržavne tvorevine Herceg-Bosna

20. 11. 2017.

Saopćenje povodom pravosnažne presude čelnicima ratne paradržavne tvorevine Herceg-Bosna

Institut za istraživanje genocida Kanada i Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike pozdravljaju drugostepenu, konačnu presudu Haškog tribunala kojom je gotovo u potpunosti potvrÄ‘ena prvostepena presuda protiv čelnika ratne paradržavne tvorevine Herceg-Bosne i oficira Hrvatskog viječa odbrane.  Presuda suda Ujedinjenih nacija predstavlja snažnu osudu zločina počinjenih protiv Bošnjaka Hercegovine i srednje Bosne i konačnu potvrdu karaktera rata u Bosni i Hercegovini - agresija.

Ovom presudom svijetskog suda potvrÄ‘eno je da je država Bosna i Hercegovina bila žrtva agresije, da je djelovanje paradržavnih tvorevina predstavljalo pobunu protiv legalnih i legitimnih organa Republike Bosne i Hercegovine, te da su u ostvarivanju takvih ciljeva počinjeni brojni i gnusni zločini protiv civilnog stanovništva, mahom Bošnjaka. Sud Ujedinjenih nacija još jednom je sudski verificirano da su Bošnjaci bili najveća žrtva agresije.

Cilj udruženog zločinačkog poduhvata  je bio da se politički i vojno potčine, trajno uklone i etnički očiste Bošnjaci iz onih dijelova Bosne i Hercegovine koji su proglašeni paradržavom Herceg-Bosnom, te da se ta područja pripoje državi Hrvatskoj, ili da se proglase državom unutar Bosne i Hercegovine (po uzoru na entitet Republiku Srpsku}.

Posebno je važno što je Haški tribunal presudilo da je sukob Hrvatskog Vijeća Odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine bio meÄ‘udržavni sukob – agresija na meÄ‘unarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu, te da su šestorica visokih funkcionera nekadašnje takozvane Hrvatske Republike Herceg-Bosne i članovi državnog i vojnog vrha Hrvatske bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata. Tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo TuÄ‘man i predsjednik Herceg-Bosne Mate Boban odlučili su da je za uspostavljanje zločinačke tvorevine Herceg-Bosne neophodno promijeniti nacionalni sastav stanovništva. Zato su zločini nad bošnjačkim stanovništvom bili dio udruženog zločinačkog poduhvata.

Smatramo da je ova konačna presuda važan korak ka istini o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovini. Istovremeno ova presuda je važna i za istinu o zločinima nad graÄ‘anima Bosne i Hercegovine, posebno Bošnjacima. Na kraju presuda je doprinos pravdi za žrtve zločina agresije na Bosnu i Hercegovini i zločina nad njenim graÄ‘anima, posebno Bošnjacima.

Pravosnažnu presudu vidimo kao snažnu sudsku podršku suverenoj, nezavisnoj, jedinstvenij bosanskohercegovačkoj državi, te opomenu liderima antibosanske politike, ideje i prakse da ne ugrožavaju državu. Pozivamo sve narode i graÄ‘ane Bosne i Hercegovine da  prihvate i priznaju presudu suda Ujedinjenih nacija. To je put bolje budućnosti i preduslov pridruživanja Bosne i Hercegovine evroatlanskim integracijama.

Odajemo priznanje istraživačima genocida, aktivistima za ljudska prava i slobode, bošnjačkom oficiru za vezu sa Haškim tribunalom i posebno preživjelim žrtvama i svjedocima koji su svojim svjedočenjima i dokumnetovanjem zločina doprinijeli da dobijemo navedenu pravosnažnu presudu, kojom je Haški tribunal djelimično afirmisao ugled i vratio osjećaj djelimične satisfakcije žrtvama i porodicama žrtava.

Na kraju pozivamo bosanske Hrvate i Hrvate u Hrvatskoj  da izraze žaljenje i distanciraju se od TuÄ‘manove politike i zločinačke paradržavne tvorevine Herceg Bosne i ideje Velike Hrvatske i na taj način daju doprinos izgradnje bolje zajedničke budućnosti slobodne, demokratske, nezavisne, suverene države Bosne i Hercegovine.

Institut za istraživanje genocida, Kanada
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Vijesti: