Vijesti

Bosna


Bosna je ostala Bosna kroz dugu svoju povijest, jedina koja je uvijek bila i cjelovita, kao teritorij, i jedinstvena kao historijsko trajanje. Bosna ima svoj vlastiti identitet i vlastitu historiju. Naziv bosanski nije termin koji određuje nacionalnu, regionalnu ili teritorijalnu pripadnost. To je naziv za civilizacijski proces koji traje hiljadu godina. Bosna je neuništiva jer je uvijek uspjevala probuditi zaključane potencijale.
Bosnia is being herself throughout her long history, the only principle which has always been integral in terms of territory and unique as historical existence.  Bosnia is indestructible because it always succeeded in awakening locked potentials. Bosnia has its own identity and its own history. The name Bosnian is thus not a term for a national order, nor only a regional or territorial one. It is a name for the process which lasts for thousands of years.

/E. R./

Vijesti: