Vijesti

Bosanskohercegovačk društvo i država


Bosanskohercegovačk društvo i država neće biti slobodni dok se ne pobjede kontinuirane antibosanske politike, ideje i prakse. U uslovima kada bosanskohercegovačka država i društvo nisu slobodni, posebno intelektualci nemaju pravo na šutnju. Imaju pravo na edukativno djelovanje o značaju povratka slobode u Bosnu i Hercegovinu, ne u ime osvete, već u ime pobjede istine i pravde, u ime pobjede slobode govora nad govorom mržnje, u ime vraćanja Ideje Bosne i Bosanskog duha tamo gdje jedino pripadaju, u ime vračanja te nade ljudskom rodu, nade koja je prbo bila transformirana, pa zatim ponovo izbačena iz Evropske Unije. 
E./R./

Vijesti: