Vijesti

Vlada Kanade: Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće – Dan entiteta Republike Srpske ne može biti 9. januar

Vlada Kanade: Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće – Dan entiteta Republike Srpske ne može biti 9. januar
Povodom kršenja odluke Ustavnog suda BiH, od strane Republike Srbije i entiteta RS, koji je odlučio da je 9. januar – Dan entiteta RS neustavan, Institut za istraživanje genocida, Kanada se posebnim pismom obratio premijeru Kanade Justin Trudou. U pismu je između ostalog napisano:
„Ustavni sud BiH je utvrdio da Zakon o praznicima entiteta RS nije u skladu sa Ustavom BiH, te da krši Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pompezno organizovanje 9. januara i prisustvo Vlade Srbije ništa dobro neće donijeti ni Srbiji ni entitetu ni srpskom narodu u cjelini. Najava Srbije o dolasku na proslavu 9. januara, simbolizira legitimaciju zločina genocida u BiH. ali i otvorenu podršku negiranju odluke Ustavnog suda BiH od strane aktuelnih vlasti u entitetu RS. Internacionalni ekspertni tima Instituta za istraživanje genocida Kanada vas poziva da odmah pošaljete poziv političkom establišmentu Republike Srbije i entieta RS za primjenu odluke Ustavnog suda BiH kojom je Dan entiteta RS proglašen neustavnim. Poručite jasno da entitet RS nikada neće biti srpska država na tlu međunarodno priznate države BiH, bez ozbira na insistiranje održavanja paradržavnih ceremonija poput ove devetog januara“.
Vlada Kanade traži od svih nivoa vlasti u BiH sprovođenje odluke Ustavnog suda koji je utvrdio da Zakon o praznicima entiteta RS nije u skladu sa Ustavom BiH i Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
U odgovoru vlade Kanade potpisanog od ministra vanjskih poslova se između ostalog kaže:
Molim vas budite sigurni da je Kanada čvrsto posvećena Općem okvirnom sporazuma za mir i za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH u skladu sa međunarodnim pravom. Kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, Kanada podržava BiH u svom razvoju kao stabilnu, održivu, demokratsku multietničku državu, ohrabruje je da mirno sarađuje sa svojim susjedima i snažno podržava njen putu ka evroatlanskim integracijama. Svjesni smo diskriminirajuće odluke entiteta RS u vezi 9. januara uprkos odluci Ustavnog suda BiH koji je presudio proslavu 9. januara kao dana eniteta neustavnom. U kominikeu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira Kanada i druge članice su još jednom čvrsto ponovile da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i zatražile od svih nivoa vlasti u BiH obavezno sprovođenje odluke Ustavnog suda“.
Government of Canada: Decisions of the Constitutional Court of BiH are final and binding – Day of the entity of RS can not be January 9
On the occasion of violation of the decision of the Constitutional Court of BiH, by the Republic of Serbia and the entity of RS, Institute for Research of Genocide, Canada addressed to Prime Minister of Canada Justin Trudou. Among other things in a letter written as follows:
„The Constitutional Court of BiH ruled that the January 9 RS“ holiday celebration is unconstitutional. The Constitutional Court found that the Law on Holidays of the RS is not in accordance with the Constitution of BiH, and is in violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. RS’s lavish celebration planned for January 9, with the official participation of the Serbian government will not benefit Serbia, RS, or the Serbian people as a whole. The Serbian Ministers participation in the celebration on January 9 symbolizes the legitimization of the genocide in BiH. The International Team of Experts from the Institute for Research of Genocide Canada urges you to immediately advise the leadership of the Republic of Serbia and RS to respect the decision of the Constitutional Court of BiH according to which RS day has been declared unconstitutional. Please inform them clearly that the entity of RS will never be an independent Serbian State or become a part of greater Serbia on the soil of the internationally recognized state of BiH“.
In response of the Government of Canada signed by Foreign Minister, among other things says:
Please be assured that Canada is firmly committed to the General Framework Agreement for Peace and to the preservation of BiH’s territorial integrity and sovereignty in accordance with international law. As a member of the Steering Board of the Peace Implementation Council (SB PIC), Canada supports BiH in its development into a stable, viable, democratic multi ethnic state, and encourages it to cooperate peacefully with its neighbours and remain on track toward European Union and North Atlantic Treaty Organization membership. We are aware of the decision of the RS to commemorate January 9, despite the ruling by the Constitutional Court of BiH that found the holiday unconstitutional. In the SB PIC Communiqué Canada and other members reiterated that decisions of the Court are final and binding and reminded authorities in BiH of their obligation to implement Court decisions“.

Vijesti: