Vijesti

Reći bosanskohercegovačku istinu o 9. januaru je najmoćnije oruđe koje imamo protiv udruženog antibosanskog poduhvata

Reći bosanskohercegovačku istinu o 9. januaru je najmoćnije oruÄ‘e koje imamo protiv udruženog antibosanskog poduhvata koji traje i danas. A ta istina je: 9. januar je jedan od najcrnjih datuma u historiji BiH, Evrope i svijeta. To je početak implementacije agresije na Republiku BiH i sprovoÄ‘enja genocida nad njenim graÄ‘anima. Neprijatelj neće nikada napasti naciju koja se drži zajedno. Posebno smo ponosni i inspirirani braniocima BiH, koji braneči istinu, pravo, pravdu i kulturu sjećanja brane bosanskohercegovačku egzistenciju poštovanja drugog i drugačijeg. Branioci bosanskohercegovačke države u matici i dijaspori su osjetili da su dovoljno jaki da dignu glas protiv 9. januara kao dana manjeg bosanskohercegovačkog entiteta, da dignu glas protiv nepriznavanja patnji žrtava, negiranja zločina agresije i genocida, zloupotreba dogaÄ‘aja iz prošlosti, zabrane kulture pamćenja u ime negiranja bosanskohercegovačke države. Jako dugo se branioci bosanskohercegovačke državnosti, suverenosti, nezavisnosti, teritorijlne cjelovitosti i političke subjektivnosti nisu slušali ili im se nije vjerovalo ako su se usudili reći istinu naspram moći takozvanih lidera antibosanske kampanje.  Novi dan na bosanskohercegovačkom horizontu se poćeo raÄ‘ati. Kada taj novi dan konačno osvane, osvanut će zbog svih tih veličanstvenih branioca BiH koji braneći svoju državu brane čovjeka i civilizaciju, koji će nas tako odvesti u vrijeme kada više nitko neće ugrožavati bosanskohercegovačku državu.
/E.R./

Vijesti: