Vijesti

Usvajanje nove strategije za procesuiranje ratnih zločina

Usvajanje nove strategije za procesuiranje ratnih zločina bez konsultacije sa organizacijama koje okupljaju preživjele žrtve agresije i genocida u BiH i posebno bez subjekata nauke o genocidu je kontinuiet pokušaja revizije historijskih, pravnih i političkih dokumenta o agresiji i genocidu, kontinuitet pokušaja izjednačavanja zločinca i žrtve i kontinuitet ponižavanja istine, prava i pravde forsiranjem laži i krivde. Sastavni dio strategije za procesuiranje ratnih zločina treba da budu pravosnažne presude Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i nacionalnih sudova, te rezolucije i deklaracije više od 30 parlamenta država u svijetu kojima se pravno politički osnažuje nezavisnost, suverenitet, državni subjektivitet i međunarodno pravni integritet države BiH. Bez navedenog svaka strategija za procesuiranje ratnih zločina procesuira državu BiH umjesto procesuiranja zločina i zločinaca.
/E. R./

Vijesti: