Vijesti

Diskriminatorski zakon u RS o yrtvama turtureIGK upozorava javnost da navedeni zakon predstavlja opasni kontinutet ponižavanja žrtava največeg zločina poslije Holokausta u Evropi, agresije na RBiH i genocida protiv njenih graÄ‘ana, posebno Bošnjaka. Pokušaj onih čija je vojska i policija pravosnažnim presudama internacionalnih sudova presuÄ‘ena za genocid, da Bošnjake i Hrvate, mućene u koncentracionim logorima smrti proglase zarobljenicima tkz. neprijateljske vojske i time isključe iz zakona je još jedan dokaz kontinuiteta antibosanske kampanje u RS u cilju stvaranja Velike Srbije. Pokušaj da se zakonom odredi Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, centar koji  ima misiju revizije historijskih činjenica i podrške presuÄ‘enim ratnim zločincima, da izdaje certifikat kojim se potvrÄ‘uje da je neka osoba preživjela ratnu torturu je dokaz kontinuiteta ponižavanja žrtava, istine, prava i pravde.

Još jednom podsječamo da entitet RS treba vezati s presudom MeÄ‘unarodnog suda pravde u Hagu iz feburara 2007. godine, kojom je sudski potvrÄ‘eno da su vojne i policijske institucije entiteta počinile genocid. Tom presudom delegitimiran je entitet RS što je genocidna tvorevina, a legitimirano pravo žrtava i svjedoka agresije i genocida na istinu i pravdu. RS je opasni antibosanski projekat koji se pokazuje kao rezultat i čuvar ostvarenog genocidnog zlodjela kojim se priprema stvaranje „srpske države“ na tlu države BiH.

Antihumano, anticivilizacijsko ponašanje lidera entiteta RS, negatora genocida i huškača na rat i nove ratne zločine je veliki šamar Kanadi, UN, SAD i EU. Ovi negatori pravosnažnih presuda internacionalnih i nacionalnih sudova, ratni huškači saslužuje sudsko procesuiranje, a ne liderstvo u entitetu u kome su se desili največi zločin poslije Holokausta u Evropi.

Na dehumanizirajući Nacrt zakona Vlade RS-a o žrtvama je opasno odgovoriti šutnjom i pasivnošÄ‡u političke, akademske i kulturne elite. Na prijem komandanta zloglasne jedinice „Vukovi sa Drine“ od strane načelnika Srebrenice Mladena Grujičića je još opasnije odgovoriti šutnjom i pasivnošÄ‡u političke, akademske i kulturne elite.


Imjaući u vidu da u entitetu RS imamo kontinuirano, organizovano, sistematsko ponižavanje žrtava i njihovih organizacija, kontinuirano, organizovano i sistematsko ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i sloboda nesrba
pozivamo da se odmah u proces demontiranja antibosanske kampanje  ukljuće bh. državne institucije, te institucije meÄ‘unarodne zajednice. Za taj proces odavno postoje sudske, moralne i ljudske činjenice. Osnovni cilj demontiranja antibosanske kampanje je promovisati i ostvariti  pravo žrtava na istinu, pravdu, kulturu pamćenja kao njihovo prirodno pravo u borbi za bolju zajedničku bh. budućnost.

Vijesti: