Vijesti

Komandant zloglasne jedinice „Vukovi sa Drine“ u posjeti načelniku Srebrenice

Komandant zloglasne jedinice „Vukovi sa Drine“ u posjeti načelniku Srebrenice koji tim činom nastavlja kontinuitet negiranja genocida i ponižavanja žrtava genocida
Primajući komandanta zloglasne jedinice „Vukovi sa Drine“ u posjetu načelnik Srebrenice Mladen Grujičić, još jednom ponižava žrtve, pravo, pravdu i istinu, negira genocid i veliča ratne zločine. Antihumano, anticivilizacijsko ponašanje načelnika Srebrenice Mladena Grujičića, negatora genocida i huškača na rat i nove ratne zločine je veliki šamar BiH, Evropi, SAD, Kanadi, UN. Ovaj negator genocida i rati huškač saslužuje sudsko procesuiranje, a ne liderstvo u gradu u kome se desio največi zločin poslije Holokausta u Evropi.
Mladen Grujičić veliča srpske ratne zločine i negira genocid koji su u Srebrenici u julu 1995. godine počinile srpske vojne, policijske i paravojne terorističke formacije, koje su i danas prijetnja miru u Bosni i Hercegivini ali i državama u okruženju. MeÄ‘unarodni sud pravde u Hagu i MeÄ‘unarodni krivičnog sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) su istražili, prepoznali i presudili ratni zličin koji je počinjen u Srebrenici da je - genocid. Evropska unija, Kanada, Sjedinjene Američke Države i mnoge druge države su usvojili eezolucije o genocid u Srebrenici. U rezolucijama se jasno opisuju ratni zločini u Srebrenici u julu 1995., ističući da je to genocid. Komandni vrh srpske vojske, policije, političkog i civilnog rukovodstva bosanskih Srba su osuÄ‘eni za genocid i ratne zločine.
IGK

Vijesti: