Vijesti

Sve dok poštovanje prema ženi iskazujemo samo na jedan dan godišnje svi smo na gubitku

Sve dok poštovanje prema ženi iskazujemo samo na jedan dan godišnje svi smo na gubitku
Žena odgaja i izgrađuje čovjeka, djecu, porodicu, društvo. Mnogo je lakše podizati bilo šta drugo, nego čovjeka, porodicu, društvo. Ovdje se traži mnogo više znanja, hrabrosti, sabura i umijeća. Zato je žena uvijek bila stub porodice, države i društva. Time što upućuje porodicu na pravi put doprinosi da se ukupna zajednica, društvo i država kreiraju na bolji i humaniji način. Tamo gdje su porodice, zajednice, društva i države u krizi nedostaje pojačana uloga i aktivnost žene, nedostaje poštovanje prema ženi. Rodna ravnopravnost ostvaruje se prvo tamo gde se događa stvarni život muškaraca i žena, a to jeste porodica i lokalni nivo življenja. Kada na tom nivou postignemo dogovor u kojem je jednako važan glas žena i glas muškaraca onda možemo bi sigurni da smo učinili korak ka pravednijem, odgovornijem i humanijem društvu. U Vladi Kanade na više od polovine najodgovornijih ministarstava se nalaze žene. Primjer za druge.
/E. R./

Vijesti: