Vijesti

Četiri godine nakon što je otvorena obnovljena sarajevska Vijećnica,

ÄŒetiri godine nakon što je otvorena obnovljena sarajevska Vijećnica,
Vijećnica je simbol pobjede nad fašizmom.
Kolektivno znanje pohranjeno u spisima jednog naroda predstavlja bitan dio identiteta tog naroda. Do danas brojni vlastodršci širom svijeta, a posebno kreatori i izvršioci agresije na RBiH i genocida nad njenim graÄ‘anima nisu shvatili da se snagu misli i duha, bilo u obliku pisane riječi ili izraženu nekim drugim umjetničkim jezikom, nije moguće izbrisati. Još nije izmišljeno oružje koje je snažnije od snage duha. MeÄ‘u prvim ciljevima napada za vrijeme agresije i genocida u BiH bila upravo Vijećnica u kojoj su se nalazili milioni knjiga i rukopisa. Agresor je pokušao srušiti zgradu Vijećnice kao simbol Sarajeva i BiH, ali i srušiti kolektivno pamćenje bosanskohercegovačkih graÄ‘ana. Vijećnica je svojevrsni čuvar kulturno-historijskog naslijeÄ‘a BiH i agresorima trn u oku kada je u pitanju kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti. Njeno blago su pisani dokumenti hiljadugodišnje historije bosanskohercegovačke države. Početak agresije i genocida u BiH Vijećnica je dočekala s fondom od oko tri miliona raznih dokumenata. U samo jednoj noći vatra je u prah pretvorila oko 90 posto knjižnog fonda koji je Vijećnica sakupljala, stručno obraÄ‘ivala, čuvala i davala na korištenje skoro pola stoljeća. Radovan Karadžić, koji voli sebe smatrati više navodnim pjesnikom nego ratnim zločincem, izdao je nalog da se na zgradu Vijećnice ispale fosforne bombe, koje osobito pospješuju rasplamsavanje vatre. Tako je Vijećnica postala sinonim genocida u BiH, Evropi i svijetu.
Obnova Vijećnice je poruka i pouka svima agresorima na BiH i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad njenim graÄ‘anima da je BiHuvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam. Oni koji su palili Vijećnicu, oni koji su agresijom i genocidom jurišali na državu BiH i njene graÄ‘ane, oni koji su ubijali djecu, oni koji su silovali, oni koji su mučili i ubijali u koncentracionim logorima smrti, oni koji su na silu protjeravali, zapravo, su palili i rušili BiH, a time su palili i rušili i povijest, kulturu, tradiciju čovjeka i civilizacije. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog, antihumanog zločina agresije i genocida palitelji Vijećnice i rušitelji države BiH će vječno ostati na smetljištu historije. Obnova Vijećnice kao trijumf graditelja jasan je dokaz da su dobra djela trajna i neuništiva baština, ali i poruka rušiteljima gradova i paliteljima knjiga i biblioteka, te kreatorima i izvršiocima agresije i genocida da zlo i mržnja nikada neće nadvladati. O tome Sarajevo i BiH mnogo znaju i tu svoju priču nikada neće prestati prenositi generacijama koje dolaze. Obnova Vijećnice je istinski blagdan kulture, historije, tradicije i pamćenja za sve ljude zemlje BiH, za sve ljude svijeta, za sve civilizacije.
/E.R./

Vijesti: