Vijesti

Mora se znati istina u ime pravde

Mora se znati istina u ime pravde
Danas se obilježava MeÄ‘unarodni dan prava na istinu u vezi sa ozbiljnim kršenjem ljudskih prava i dostojanstva žrtava. Ukazujući čast nevinim žrtava agresije na RBiH i genocida protiv njenih graÄ‘ana, posebno Bošnjaka, još jednom naglašavamo da  agresije, genocidi, ratovi, nasilja i kršenja ljudskih prava i sloboda, nesmiju biti sredstva za postizanje političkih ciljeva. Odbrane RBiH ogledala se u dosljednom poštivanju svakog čovjeka na bosansko-hercegovačkoj teritoriji na način da nije postojala državna, politička, vojna, partijska, kulturna ili neka druga koncepcija uništavanju bilo kojeg naroda ili narodne grupe u BiH. Zato i na ovaj dan moramo ponavljati, principi odbrane RBiH apsolutno su suprotni agresorskom konceptu genocida kao ciljeva agresije na RBiH. Branitelji RBiH bili su branitelji univerzalnih ljudskih vrijednosti, prava i sloboda.
/E.R./

Vijesti: