Vijesti

8. april se obilježava kao Dan Teritorijalne odbrane, oružane sile Republike BiH

 8. april se obilježava kao Dan Teritorijalne odbrane, oružane sile Republike BiH koja je odmah nakon njenog priznanja, 6. aprila, krenula u formiranje svojih oružanih snaga. To formiranje je započeto 8. aprila 1992. donošenjem odluke Predsjedništva Republike BiH o ukidanju starog Štaba Socijalističke Republike BiH i formiranju Štaba Teritorijalne odbrane Republike BiH. Tim danom su formirane legalne oružane snage BiH, države koja je počela da stasava samostalno. Značaj Teritorijalne odbrane, a poslije Armije RBiH je ogroman jer da odbrane nije bilo ne bi bilo ni BiH. U povodu obilježavanja 8. aprila, Dana Teritorijalne odbrane, treba reći da su politički i državni organi Republike BiH u sudbonosnim danima aprila '92. donijeli nekoliko krucijalnih odluka i drugih dokumenata što će imati historijski značaj za BiH i njene narode.
https://www.index.ba/obiljezena-26-godisnjica-teritorijalne-odbrana-rbih/

Vijesti: