Vijesti

Danas je Dan Grada Sarajeva

Danas je Dan Grada Sarajeva
Prije 555 godina bilo osnivanje grada, prije 73 godine odbrana i osloboÄ‘enje od fašizma i prije 26 godina ponovni napad na Sarajevo i ponovo demonstracija fašističkih ideja od kojih smo se oslobodili. Pomalo se ti datumi zaboravljaju, ali treba njegovati sjećanje na to i mora se znati o čemu se radi. Fašizam nam se stalno vraća u drugom obliku. To je jedna opasna ideologija. Kako će biti u budućnosti zavisi da li smo naučili lekcije iz prošlosti. Udruženi antisarajevski i antibosanski pokreti jačaju. Zato je naš primarni zadatak tražiti istinu i pravdu, svjedočiti o počinjenim zločinima, učiti našu djecu o prošlosti, jer zaborav je najveći neprijatelj mira, zajedništva, slobode, naroda i države. Naša djeca moraju znati da BiH nikada u svojoj hiljadugodišnjoj historiji nije bila podijeljena, razbijena i uništena, niti kao državna i društvena cjelina, niti kao teritorij, niti kao tradicija, mentalitet i ideja priznavanja, poštovanja, prihvatanja drugog i drugačijeg. Naša djeca trebaju znati da Bošnjaci nikada u svojoj historiji nisu imali organizovani, planski, fašistički, agresivno genocidni pokret, ideju, politiku. Naša djeca moraju znati da Sarajevo ne može biti podjeljen grad. Naša djeca moraju voditi brogu o onima koji iskazuju odanost prema Sarajevu i BiH i spremni su da se bore za bolju budućnost. To je nastavak pravične borbe za pravičnu državu BiH i pravično Sarajevo. Ne smijemo zaboraviti da je u ratu, kada je bilo najteže, bošnjačka ljudska snaga zajedno sa ljudskom snagom odanih bosanskih patriota ostala moralno odgovorna i uspravna pred fašistima iz Miloševićevih i TuÄ‘manovih struktura boreći se za slobodu Sarajeva i slobodu države BiH kao države ravnopravnih i slobodnih graÄ‘ana i naroda. Dan grada Sarajeva je opomena čovjeku i civilizaciji da je rastuća ravnodušnost prema počinjenoj agresiji i genocidu od strane pravnih i političkih autoriteta meÄ‘unarodne zajednica i od strane bosanskohercegovačkog političkog establišmenta najviši stepen nepravde, stepen koji će ostaviti u naslijeÄ‘e svijet ubica oličen u zločinačkoj ideji i praksi uništenja bosanskog duha i ideje Bosne, kao bosanskohercegovačkog odgovora priznavanju i poštovanju drugog i drugačijeg.
/E. R./

Vijesti: