Vijesti

Prijedor

Na osnovu izrazite želje i potrebe da se svom gradu Prijedoru i njegovim gradjanima posvjetimo u punom svijetlu, kako u materijalnom kontekstu pomoći, tako i na moralnoj podrsci ,a  koje se odnose na čvrstu konekciju prijedorčana koji trenutno žive na području grada ÄŒikaga, sa našim sugraÄ‘anima koji žive u Prijedoru, donesena je odluka o osnivanju ne profitne organizacije, pod nazivom “Friends of Prijedor”/“Prijatelji Prijedora”. Udruženi prijedorčani ÄŒikaga, svojim aktivnostima kroz ovu organizaciju žele pomoći i osigurati povratnicima bar osnovne uslove za razvijanje aktivnosti koje će poboljšati egzistenicju onih kojima je pomoć potrebna.Pored Cikaga mi zelimo  u ovu organizaciju postepeno ukljuciti i druge gradove sirom Amerike i na taj nacin stvoriti jednu cvrstu organizaciju koja ce na dostojanstven nacin pomagati i predstavjati nase sugradjane . Osnovni ciljevi organizacije “Prijatelji Prijedora” su zasnovani na istraživanjima terena i trenutacne situacije u kojoj se nalaze nasi sugradjani u Prijedoru.  Na osnovu tih podataka, donesene su odluke i usklaÄ‘ena pravila i načini,  po kojima će organizacija djelovati. Neki od naših ciljeva su: podržavanje rada ne profitnih organizacija koje djeluju na području Prijedora, učvršÄ‡ivanje komunikacije prijedorčana iz dijaspore sa prijedorčanima u matici, osnivanje fonda za stipendiranje studenata, podržavanje sportsko/kulturnih aktivnosti koje se sprovode u Prijedoru, rad na realizaciji ostvarivanja prava na izgradnji spomen obilježja žrtvama Prijedora, njegovanje kulture sjećanja na nevino stradale žrtve Prijedora, realizacija rješenja stambenog pitanja u Cikagu koji će služiti u svrhu okupljanja prijedorčana i njihovih prijatelja, a sa ciljem očuvanja tradicije i kulturne baštine,kupovina stambenog prostora u Prijedoru za potrebe nevladinih organizacija,priprema i organizacija podataka o mogucem  glasanju  u prostorijama konsulata u Chicagu za predstojece izbore itd.  
Onima koji nam upute zahtjev za saradnju ili pomoć iz Prijedora, proslijedićemo formu/upit, na osnovu kojeg ćemo donositi odluku o budućem razvoju situacije.  Nas odbor vec planira da u Aprilu organizujemo druzenje prijedorcana i njihovi prijatelja gdije ce mo upoznati javnost opsirnije sa nasim aktivnostima.Sav prihod je namjenjen za Udruzenje Izvor  tj. projekat na kojim oni vec rade.

Trenutno radimo na izradi web stranice i social media accaunts gdije ce te adekvatno moci pratit nas rad.

Nas kontat email je FOPrijedor@gmail.com

 Naša organizacije je već započela komunikaciju sa nekim od organizacija koje djeluju na području Prijedora. Za sada izdvajamo zvanični upit za eventualnu saradnju od udruženja „Izvor“, čije pismo objavljujemo u cjelini.

 Drage Prijateljice i Prijatelji, čitatelji ovog teksta,

 Na našem Facebook profilu, Udruženje Prijedorčanki “Izvor”, dostupni su tekstovi i fotografije našeg udurženja koji govore o aktivnostima koje provodimo, a i o tome kako naše udruženje posjećuje starije osobe koje žive u Prijedoru i prigradskim naseljima. Pored brige o njima i posjete, razgovora, sve to sto radimo ima za cilj i očuvanje uspomena na one kojih više nema meÄ‘u nama.

Cilj ovog teksta je povezivanje nas koji živimo u Bosni i Hercegovini sa našim sugaÄ‘anima koji žive u inostranstvu. Ovo je prvi put da na ovakav način želimo da upoznamo sve one koji ne znaju na aktivnosti koje Izvor radi.

Vjerujemo da mnogi ne znate da mi imamo aktivnosti koje se odnose na pružanje pravne i psihološke  podrške našim sugraÄ‘anima koji žive u Prijedoru ali i onih koji dodju povremeno u Prijedor. Nije to samo pitanje nestalih i ratnih zločina već i pitanje povrata imovine, ostarivanja prava civilnih žrtava rata i  slično.

Djelujemo već 22 godine i saraÄ‘ivali smo sa mnogima kada su se prikupljali podaci za Knjigu nestalih općine Prijedor „Ni krivi ni dužni“, kako ovdje tako i sa našim Klubovima u inostranstvu. Neko vrijeme, kada smo bili fokusirani na povratak i podizanje pitanja nestalih i ratnih zločina na viši nivo, kako u Prijedoru, tako i Sarajevu, nismo imali vemena da se bavimo razvijanjem veće saradnje sa našim prijateljima u inostranstvu.  Njihova ili vaša pomoć i podrška je bila veoma značajna i kad god smo se obraćali, od Holandije (Udruženje Sedra) do Amerike (Udurženja i pojedinci u ÄŒikagu i Grand Rapid). TakoÄ‘e, tu su bili i naši prijatelji iz organizacije MirSada (Bosanci i Francuzi).

Nažalost, teško je objasniti, a da ne ispadne kukanje, u kakvim mi uslovima radimo da bi smo postigli minimalne rezultate. Svakodnevna borba da opstanemo u Prijedoru bez ikakve podrške ili uz ignorantski odnos lokalne vlasti, pa i naših pojedinih političara, kao i nažalost meÄ‘usobnog nerazumijevanja nas samih koji radimo na poboljšanju uslova života, postaje sve teža i za mnoge od nas iscrpljujuća. Sve što je postignuto do sada trebao bi da se posmatra tri puta vrednije od onog kako mi to mislimo i da ističemo bar i malo onih stvari koje su pozitivne ali da nas to svakako ne odvede u pogrešnom smjeru.

Danas, kada nam sve više mlaÄ‘ih osoba odlaze u inostranstvo, naša sela i naselja ostaju još više pusta, a mi koji ne mislimo ići žalosni zbog ponovnih gubitaka, trebali bismo svi da se zapitamo kuda nas to sve vodi. Hoćemo li nešto činiti ili se prepustiti stihiji ili politici onih koji sve rade da to tako i bude.

Mi već 22 godine uspijevamo da ostanemo neovisni i opredjljeni da trebamo da radimo na očuvanju sjećanja i dokazivanju istine o onom što se ovdje dogodilo ali i da pomažemo nama koji smo sve to preživjeli. Istovremeno da ostanemo dostojanstveni i da ne mrzimo. Da sačuvamo dobrotu koju imamo ali da ne budemo naivni kao do sada.

Nikad, pa ni sada, nismo bili u situaciji da skupljamo pomoć kako bismo nešto radili ali smo koristili mogućnosti i fondove stranih donatora jer su nas iz domaćih fondova izbacili zbog toga što nismo podobni ili  radimo stvari koje se njima na sviÄ‘aju. Kako nam pišu ili govore „Vraćamo se u prošlost“ a mi samo želimo istinu. Istinu o svojim ubijenim i istinu gdje su sakrili njihove kosti.

Nabrojaćemo samo neke rezultate kojima smo ponosni a to je već pomenuta knjiga „Ni krivi ni dužni“, Video arhiv sa 102 izjave naših sugraÄ‘ana, u velikom broju ostvarena prava porodica civilnih žrtava rata u RS ali i u Federaciji, spomen ploča pred Keratermom, aktivnosti edukacije i osnaživanja žena, praćenje suÄ‘enja i podrška svjedocima, organizovanje preko 20 konferencija i okruglih stolova na različite teme, obilježavanje MeÄ‘unarodnog dana nestalih i postavke u vezi s tim i još puno toga.

 Udruženje je u periodu 1996-1999 godine realizovalo projekat pružanja pomoći starim i iznemoglim licima, u opštini Sanski Most.  Iskustva su bila pozitivna i već tada se pokazalo postojanje potrebe za ovakvim aktivnostima, a pokazalo se da je potrebno da postoji službena organizacija koja koordinira sve aktivnosti i koja je posrednik koji bi se pobrinuo za to da ne dolazi do nesuglasica i nejasnoća u odnosima izmeÄ‘u primaoca i davaoca usluga.

 Zbog teške ekonomske situacije u državi i nemogućnosti zaposlenja, veliki broj graÄ‘ana živi i radi u inostranstvu, dok su uglavnom starije osobe, njihovi roditelji, ostali živjeti ovdje i nemaju nikog da im pruži potrebnu pomoć i njegu. S druge strane, veliki broj žena srednje dobi koje žive ovdje je nezaposleno jer njihove kvalifikacije nisu prilagoÄ‘ene novonastalim potrebama tržišta rada. Cilj našeg rada je da se ove dvije kategorije stanovništva povežu s mogučnošÄ‡u da im se istovremeno pomogne – starije osobe bi dobile potrebnu njegu, a žene srednje dobi bi dobile dodatnu edukaciju i samim time priliku za posao.

Aktivnosti  se realiziraju na području opštine Prijedor. Na taj način bi se zadovoljile potrebe za pružanjem pomoći starim licima te obuka, zapošljavanje i financijska nezavisnost žena srednje dobi. S obzirom na to da su članovi i članice Udruženja uglavnom  Å¾ene srednje dobi i starije osobe, prepoznali smo potrebu za ovakvom vrstom angažovanja već odavno, a sada ta potreba iz dana u dan postaje sve veća i urgentnija. Na postojanje potrebe te zainteresovanost za ovakvu vrstu aktivnosti su nam ukazali i sami korisnici koji su konkretno iznijeli zahtjev da im pronaÄ‘emo osobu koja bi se brinula o njima, te žene koje bi to isto radile. Naše udruženje je i u prošlosti organiziralo slične projekte pružanja pomoći starim i iznemoglim osobama, koji su bili finansirani od strane UNHCR-a.

Na osnovu ranijeg iskustva i s ciljem održivosti i dugotrajnosti ovog projekta, primijetili smo da je neophodna odreÄ‘ena vrsta edukacije i obuke žena koje bi pružale ovu vrstu pomoći, kao i koordinacija realizacije ovih aktivnosti od strane neke organizacije koja dobro poznaje situaciju, korisnike i uživa povjerenje budućih korisnika – u ovom slučaju je to Udruženje Prijedorčanki “Izvor”.

 Opšti cilj je poboljšanje kvalitete života starijih osoba i smanjenje nezaposlenosti žena srednje životne dobi.

Konačni cilj  je uspostavljanje servisa za koordinaciju pružanja usluga ove vrste.

Naše planove smo prenijeli našim prijateljima i sugraÄ‘anima koji žive u ÄŒikagu i oni su izrazili spremnost da nam pomognu i da našu saradnju učvrstimo, kako u ovim aktivnostima, tako i drugim koje su od velike važnosti za sve prijedorčanke i prijedorčane.

U Prijedoru, 20.02.2018.

Predsjednica Upravnog odbora                                                                                              

Seida Karabašić

 

Text pripremio odbor Freinds of Prijedor.

Vijesti: