Vijesti

Saopćenje povodom osporavanja i ponižavanja države BiH od strane ruske zvaničnice Matvijenko

25. 04. 2018.

Saopćenje povodom osporavanja i ponižavanja države BiH od strane ruske zvaničnice Matvijenko

Internacionalni ekspertni tima Instituta za istraživanje genocida Kanada podsjeća da je na BiH izvršena višestrana agresija, a nad njenim graÄ‘anima, posebno Bošnjacima, genocid, što potvrÄ‘uje niz presuda najviših meÄ‘unarodnih i nacionalnih sudova, te nauka o genocidu.

Izjava ruske zvaničnice Matvijenko da je u BiH bio građanski rat je nastavak agresije na suverenitet, teritorijalni integritet i politički subjektivite države BiH, članice UN. To je jasan znak da Rusija ne podržava bosanskohercegovačku državu, odnosno da podržava velikosrpske nacionalističke aspiracije na račun podjele države BiH.

Izjava ruske zvaničnice da vlast u BiH treba podijeliti izmeÄ‘u entiteta, da treba reformirati Ustavni sud i Tužilaštvo BiH, te da OHR treba što prije napustiti BiH je direktno mješanje u državne poslove BiH sa konačnim ciljem potpunog ruskog uticaja na državna i društvena kretanja u BiH. Radi se o agresivnom nastavku ruske antibosanske kampanje koja je počela na početku oružane agresije na BiH slanjem ruskih dobrovoljaca.

Takvi antibosanski, ali i antikanadski i antiamerički stavovi ponižavaju žrtava agresije i genocida u BiH, ali i samu državu BiH, te sve one snage, uključujući SAD i Kanadu, koje podržavaju bosanskohercegovačku državu i njen put u evroatlanske integracije.

Nakon ovakvih ponižavanja istine, prava i pravde, nakon ponižavanja pravosnažnih presuda meÄ‘unarodnih i nacionalnih sudova i nakon ponižavanja države BiH konaćno bi trebala biti jasna poruka antibosanskog pakta na čelu sa Rusijom koji pokšava uvjeriti javnost da je moguće normailizirati užas agresije i genocida u cilju zaborava. Radi se o opasnoj polugi za uništavanje BiH putem sve dominantnije ideologije protiv bosanske države koja je postala kulturna matrica velikodržavnog hegemonizma susjednih država, ideologije gdje glasnike mržnje svega bosanskog predvodi Rusija.

ÄŒlanovi Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada su izuzetno zabrinuti da su pojedine bosanskohercegovačke vlasti dopustile da ruski predstavnik, koji se nalazi na američkoj i kanadskoj crnoj listi, vrijeÄ‘a meÄ‘unarodno priznatu državu BiH kao i njene narode i graÄ‘ane. Ne može Rusija ratovati sa Zapadom preko države BiH, članice UN. Zato pozivamo UN i EU, a posebno  SAD i Kanadu da mnogo konkretnije ojačaju svoju opredjeljenost prema državi BiH kao suverenoj, multietničkoj državi i njenoj evro-atlantskoj budućnosti i na taj način se konkretnije suprostave opasnom ruskom prodoru u region.  

Na kraju posebno istićemo da država BiH mora stvoriti obrazovni sistem koji će je zaštiti od novog genocida i fašizama. Već decenijama se namjerno krivo interpretira i neargumenotavno govori o BiH sa strane velikodržavnih idelologa i političara, pomognutih od strane Rusije i drugih. Internacionalni ekspertni tim Instituta za istraživanje genocida Kanada će svoju djelatnost u buduće posebno fokusirati na čuvanje argumenata i činjenica o historiji BiH, njenoj državnosti, o bosanskoj povijesti i kulturnoj formi koja traje stoljećima i koja je najbolja odbrana protiv ruskog i svakog drugog antibosanskog pakta.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: