Vijesti

Zahvala

Zahvaljujem se glavnoj urednici Radio BH dijaspore Naida Ribic za intevju koji je trajao više od sahat vremena u kome smo pored rada našeg Instituta u Kanadi govorili o mnogim drugim pitanjima iz matice i dijaspore. Radio BH dijaspore zaista je most kako izmeÄ‘u same dijaspore širom svijeta, tako i izmeÄ‘u matice i dijaspore. Kao takav zaslužuje našu pažnju.

E. R.

Vijesti: