Vijesti

Povelju o pravima i slobodama Kanade

Na danasnji dan prije 36 godina Kanada je usvojila Povelju o pravima i slobodama, koja garantuje KanaÄ‘anima osnovna prava i slobode koje se obično ne mogu ograničiti na bilo kom nivou vlasti. Dobar primjer za BiH u kojoj na zalost niko ne garantuje osnovna ljudska prava i slobode. 
/E. R. /

Vijesti: