Vijesti

Učiti misliti o istini i pravdi

Učiti misliti o istini i pravdi je tražiti čovjeka u čovječanstvu za humanijeg, slobodnijeg, boljeg čovjeka, ženu djete sa kojim možemo otopiti smrznutu laž, krivdu, zlo. Svijet će biti bolji zbog toga.
/E. R./

Vijesti: