Vijesti

Haris H.

Ambasador BiH u SAD Haris Hrle je istinski diplomatski predstavnik BiH u SAD. On znalački radi za državu BiH, ali i država BiH može mnogo naučiti od njega.
/E.R./

Vijesti: