Vijesti

Visegrad

On 14 June 1992, special unit under the command of Milan Lukić captured more than 60 individuals, mainly women and children from Višegrad and neighboring villages (Koritnik and Sase), of different age, forced them into the house of Avdo Omeragić, at Pionirska street in Višegrad, and burnt them alive.
http://instituteforgenocide.org/?p=10660
14. juna 1992, specijalna formacija pod komandom Milana Lukića zarobila više od 60 lica, uglavnom žena i djece iz Višegrada i okolnih bošnjačkih sela (Koritnik i Sase), različite životne dobi, u kuću Avde Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu, i žive ih spalila.
http://instituteforgenocide.org/?p=10663&lang=bsTog 14. juna 1992. godine četnici su, na čelu sa najokrutnijim zločincima iz Višegrada Milanom Lukićem, Sredojem Lukićem i Mitrom Vasiljevićem, natjerali 65 bošnjačkih civila u kuću Adema Omeragića, u Pionirskoj ulici u Višegradu, većinom žena i djece, gdje su ih zaključali, a nakon toga zapalili kuću.
Većina žrtava je bila iz sela Koritnik, gdje su po njih došli Lukić i Vasiljević i naredili im da uđu u autobuse, koji su navodno trebali ići za slobodnu teritoriju - Kladanj. Samo jedna ososba je preživjela sa teškim tjelesnim i psihičkim posljedicama.
Za zločin u Pionorskoj ulicu pravosnažnom presudom u Haškom tribunalu osuđeni su Milan Lukić na doživotnu kaznu zatvora i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora.
Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, Lukić je živio u Obrenovcu - Srbija, Njemačkoj i Švicarskoj. U proljeće 1992. godine, se vraća u Višegrad gdje organizira paravojne jedinice Osvetnici (ponekad poznati i pod imenom Bijeli Orlovi) sa ciljem progona i istrebljenja domicilnog stanovništva. Poslije pada Višegrada 12. aprila 1992. godine usko surađuje sa srpskim okupacionim vlastima i Užičkim korpusom JNA.
Direktno je odgovoran za ubistvo 84 višegrađana koji su se nalazili u autobusima na putu prema slobodnoj teritoriji (općina Olovo). Također je odgovoran za koncentracioni logor Uzamnica (bivša kasarna JNA na području Višegrada).
U avgustu 2005. godine uhapšen je u Buenos Airesu, u Argentini, gdje je živio pod lažnim imenom - Goran Dukanović, a 20. februara 2006. godine izručen je Međunarodnom tribunalu u Haagu.

http://instituteforgenocide.org/?p=8090&lang=bs

Vijesti: