Vijesti

Governer savezne države Virginia i gradonačelnik grada Richmond

Governer savezne države Virginia i gradonačelnik grada Richmond su donijeli rezolucije kojima se 11. juli 2018. proglašava Danom sjećanja na Srebrenicu, a Sedmica 11. jula 2018., kao sedmica počasti Bosni i Hercegovini u državi Virginia i gradu Richmond. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} se zahvaljuje inicijatoru rezolucija sekretaru UO KBSA Mirzetu Mujčiću.  KBSA se posebno zahvaljuje guverneru države Virginia i gradonačelniku Richmond na podršci Bosni i Hercegovini i američkim Bošnjacima. Odavanje počasti žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini, podsjećanjem na rat i agresiju u Bosni i Hercegovini na nivoima država i u gradovima u SAD i Kanadi, je sastavni dio kulture pamćenja na najgora zvjerstva počinjena na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Navedene rezolucije predstavljaju snažan korak ka institucionalizaciji kulture sjećanja te podstrek aktivistima i istraživačima genocida u njihovoj borbi za ljudska prava i slobode. Istovremeno rezolucije predstavljaju snažan znak poštovanje prema žrtvama genocida u Srebrenci i Bosni i Hercegovini. Država Virginia i grad Richmond  priznaju važnost komemoracije 23. godišnjice od genocida u Srebrenici kako bi se ojačao mir u Bosni i Hercegovini  kroz istinu i pravdu.

Vijesti: