Vijesti

Reagujući na pismo Instituta za istraživanje genocida Kanada Kanadski muzej za ljudska prava je napravio promjenu u prikazu portreta Aung San Suu Kyi u galeriji pod nazivom: "Turning Points for Humanity"

Reagujući na pismo Instituta za istraživanje genocida Kanada Kanadski muzej za ljudska prava je napravio promjenu u prikazu portreta Aung San Suu Kyi u galeriji pod nazivom: "Turning Points for Humanity". Institut za istraživanje genocida Kanada izričito zahtjeva da se ukloni portret Aung San Suu Kyi iz Kanadskog muzeja za ljudska prava.
IGK je poslao pismo predsjedniku Kanadskog muzeja za ljudska prava gospodinu Young John
http://instituteforgenocide.org/?p=13593&lang=bs
Muzej je smanjio osvjetljenost njenog portreta. Institut za istraživanje genocida Kanada je poslao novo pismo Kanadskom muzeju za ljudska prava u kome se zahvaljuje na prvom pozitivnom koraku prema portretu Aung San Suu Kyi. Istovremeno u pismu se naglašava da je potrebno ukloniti njen portret iz muzeja i tako očuvati značajnu misiju koju ima Kanadski muzej za ljudska prava, kao jedna od najautoritativnijih muzejskih institucija te vrste u svijetu. TakoÄ‘e u pismu Institut za istraživanje genocida Kanada ponovo traži da se Muzej prikljući akciji oduzimanja značajne titule počasnog graÄ‘anina Kanade od Aung San Suu Kyi jer ona to ne zaslužuje.

In response to a letter from the Institute for Research of Genocide Canada, the Canadian Human Rights Museum has made a change in the portrayal of Aung San Suu Kyi in a gallery called "Turning Points for Humanity".  The Canadian Human Rights Museum has reduced the illumination of her portrait. The Institute for Research of Genocide Canada  explicitly requests to remove the portrait of Aung San Suu Kyi from the Canadian Museum of Human Rights. 
The letter to the Canadian Museum for Human Rights regarding the current situation in Myanmar
http://instituteforgenocide.org/?p=13584
The Institute for Research of Genocide Canada sent a new letter to the Canadian Human Rights Museum in which it thanks for the first positive step towards the portrait of Aung San Suu Kyi. At the same time in the letter the Institute for Research of Genocide Canada emphasizes the need to remove her portrait from the museum and thus preserve the significant mission that the Canadian Human Rights Museum has, as one of the most authoritative museum institutions of its kind in the world. Also in a letter
the Institute for Research of Genocide Canada again urges the Museum to join the action to take away a significant honorary citizen of Canada from Aung San Suu Kyi because she does not deserve it.

Vijesti: