Vijesti

Dragan Covic

Politički vrh Republike Hrvatske je iz faze propagandnog, diplomatskog i obavještajnog rata protiv BiH, prešao u protupravno nasilje nad BiH, otpočinjući nelegalne radove na gradnji Pelješkog mosta, i uskraćujući državi BiH pravo izlaza na otvoreno more, te pri tome kršeći Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora. Zaštita suverenih prava države BiH nije pitanje jednog čovjeka ili jednog naroda, nego ustavna i zakonska obaveza svih predstavnika i institucija BiH. Zato su institucije BiH dužne da nastave poduzimati sve aktivnosti na zaštiti interesa i prava BiH, bez obzira što su u tim institucijama jasno vidljive opstrukcije onih kojima su, nažalost, interesi Hrvatske iznad interesa BiH. Odbrana meÄ‘unarodnih prava BBiH nije samo interes Bošnjaka, kako navodi Dragan ÄŒović, nego interes države BiH. Odbrana meÄ‘unarodno priznatih granica BiH jeste bio i ratni cilj Bošnjaka i svih graÄ‘ana BiH, Hrvata, Srba, Bošnjaka i ostalih, od agresije susjednih zemlja. To razumije se, nije bio samo cilj nego i obaveza graÄ‘ana BiH, koju su graÄ‘ani BiH izvršili.
IGK

Vijesti: