Vijesti

Dragan Covic

Politički vrh Republike Hrvatske je iz faze propagandnog, diplomatskog i obavještajnog rata protiv BiH, prešao u protupravno nasilje nad BiH, otpočinjući nelegalne radove na gradnji Pelješkog mosta, i uskraćujući državi BiH pravo izlaza na otvoreno more, te pri tome kršeći Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora. Zaštita suverenih prava države BiH nije pitanje jednog čovjeka ili jednog naroda, nego ustavna i zakonska obaveza svih predstavnika i institucija BiH. Zato su institucije BiH dužne da nastave poduzimati sve aktivnosti na zaštiti interesa i prava BiH, bez obzira što su u tim institucijama jasno vidljive opstrukcije onih kojima su, nažalost, interesi Hrvatske iznad interesa BiH. Odbrana međunarodnih prava BBiH nije samo interes Bošnjaka, kako navodi Dragan Čović, nego interes države BiH. Odbrana međunarodno priznatih granica BiH jeste bio i ratni cilj Bošnjaka i svih građana BiH, Hrvata, Srba, Bošnjaka i ostalih, od agresije susjednih zemlja. To razumije se, nije bio samo cilj nego i obaveza građana BiH, koju su građani BiH izvršili.
IGK

Vijesti: