Vijesti

Pismo premijeru Kanade

20. 07. 2017.
The Right Honourable Justin P. J. Trudeau
Prime Minister of Canada
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0A2
Fax: 613-941-6900

The Honourable Chrystia Freeland
Minister of Foreign Affairs

Poštivani premijer,
Poštovana ministrica vanjskih poslova,

Višegodišnja antibosanska, antievropska i anticivilizacijska, pa samim tim i antikanadska kampanja Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, se mora konačno zaustaviti i sankcionisati. U ime Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada, tražimo da Kanada sankcioniše i zaustavi Milorada Dodika, glavnog generatora destrukcije države Bosne i Hercegovine, kao i njegove saveznike iz entiteta Republika Srpska i Republike Srbije, koji kontinuirano proizvode strah, mržnju i nesigurnost. Svojim antidržavnim djelovanjem blokiranju bosanskohercegovačke, evropske i NATO integracije.

Takvo ponašanje je suprotno temeljnim i univerzalnim ljudskim pravima i slobodama i vrijednostima ljudskog dostojanstva, te zaslužuje svaku osudu. Suštinski je neprihvatljivo i predstavlja uvredu za svaku žrtvu ili preživjelog, za svakog čovjeka i svaku civilizaciju. Takvo ponašanje unosi nemir i strah u javni život Bosne i Hercegovine, regije i Evrope. Takvo ponašanje unosi i nemir i strah i meÄ‘u kanadske Bošnjake, od kojih su većina žrtve genocida.

Dodikove izjave su krajnje skandalozne kojim negira genocid i veliča pravosnažno osuđene vođe ratnih zločinaca, prijeti otcjepljenjem entiteta Republika Srpska, organizuje antidržavne referendume, uskraćuje osnovna ljudska prava i slobode povratnicima u entitet Republika Srpska, podriva suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine. Povratak izbjeglica nije okupacija kako to Dodik sramno, neljudski izjavljuje, već elementarno ljudsko pravo.

Narodna skupština RS u kojoj dominiraju Srbi održala je sjednicu u utorak na inicijativu predsjednika RS Milorada Dodika i usvojila zaključak kojim se traži od Vlade RS da poništi Izvještaj Komisije o Srebrenici Institut za istraživanje genocida Kanada najoštrije  osuÄ‘uje ciničko korištenje Izveštaja Komisije za Srebrenicu u političke svrhe u periodu do izbora.


Radi se o najopasnijoj praksi jednog zvaničnika u Bosni i Hercegovini od završetka oružanog djela agresije i genocida. Ovom antobosanskom praksom Dodik je potvrdio kontinuitet ugrožavanja stabilnosti države Bosne i Hercegovine, njen suverenitet, teritorijalni integritet i politički subjektivitet. Ugrozio je i stabilnost regije i Evrope i ponizio sve dosadašnje napore Kanade u vezi bolje budućnosti Bosne i Hercegovine. Mlade generacije koje nemaju vlastito iskustvo vremena u kome je počinjen genocid mogu biti žrtve Dodikovog govora mržnje i manipulacije nekažnjenih ideologa ili podržavalaca genocida i doći u priliku da ponove genocid. To se odlučnom akcijom mora sprijećiti.

Imajući u vidi navedeno pozivamo Vas da konkretnim i odlučnim mjerama odgovorite na ove ozbiljne prijetnje miru i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Kanada kao jedna od lidera u svijetu u oblasti ljudskih prava i sloboda i kao država koja je politički, odlukom Parlamenta, priznala pravno potvrÄ‘en genocid u Srebrenici i Bosni i Hercegovini od strane najvažnijih svijetskih sudova, ima povijesnu dužnost da se upotrebom svih demokratskih sredstava suprostavi negiranju genocida u Bosni i Hercegovini i najoštrije osudi kontinuitet govora mrženje od strane Dodika i njegovih istomišljenika.

S poštovanjem,

Profesor Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada


July 20, 2017.

The Right Honourable Justin P. J. Trudeau
Prime Minister of Canada
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0A2
Fax: 613-941-6900

The Honourable Chrystia Freeland
Minister of Foreign Affairs

Dear Prime Minister,
Dear Minister of Foreign Affairs,

The president of the entity of Republic of Serbia, Milorad Dodik, must finally be sanctioned for years of anti-Bosnian, anti-European and anti-civilization, with that an anti-Canadian campaign. On behalf of the International Expert Team of the Genocide Research Institute Canada, we are asking Canada to react, sanction and stop the main generator of destruction, as well as its allies from the Republic of Serbia and the entity of Republic of Serbia on the continuous generation of insecurity and anti-state activities in blocking Bosnian, European and NATO integration.

Such behavior is contrary to the fundamental and universal values of human dignity and deserves any condemnation. It is essentially unacceptable and constitutes an insult to any victim or survivor. Such behavior brings discomfort to the public life of Bosnia and Herzegovina, surrounding regions and Europe. Such behavior also entails a riot among Canadian Bosniaks, most of whom are victims of genocide.

Dodik denies genocide and glorifies legally convicted war criminals, threatens to free the entity of Republic of Serbia, organizes anti-government referendums, denies the basic human rights of returnees to the entity of the Republic of Serbia, undermines the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina.


The Serb-dominated semi-autonomous Republika Srpska (RS) entity parliament held a session on Tuesday at the initiative by RS President Milorad Dodik and adopted a conclusion demanding from the RS Government to annul the Commission on Srebrenica’s Report concerning the events that took place in that town in July 1995. We  strongly condemn the cynical utilisation of the Srebrenica Commission’s Report of 2004 for political purposes in the run-up to the elections.

This issue revolves around aggressive and dangerous public statement(s) of an official in Bosnia and Herzegovina since the end of the armed offense of aggression and genocide. With this statement, Dodik has humiliated the victims of genocide as well as, jeopardize the stability of Bosnia and Herzegovina, its sovereignty, territorial integrity and political subjectivity. He is also jeopardizing the stability of the region, and Europe and demeaned all the efforts of the Canadian government on a better future of Bosnia and Herzegovina. Younger generations who not have their own experience around the time period of the genocide may fall victims to Dodik’s hate speech, and manipulation on the grounds of ideology, or become supporters of genocide with a chance to repeat the genocide in Bosnia and Herzegovina.

Keeping in mind the above, we invite you to respond with concrete and decisive measures to these serious threats to the peace and stability of Bosnia and Herzegovina.

Canada, as one of the leaders in the world in the field of human rights and freedom through Parliament decisions, has politically recognized the genocide in Srebrenica and Bosnia and Herzegovina and sets political precedence in protecting the integrity of Bosnia and Herzegovina from those such as, Dodik, who wish to undermine and ignore these decisions. Canada has an historic duty to implement all democratic means to oppose the denial of genocide in Bosnia and Herzegovina, and strongly condemn the continuity of hatred by Dodik and his companions.

With respect.

Professor Emir Ramic
Chairman of the Institute for Research of Genocide, Canada

Vijesti: