Vijesti

Å utnja u Beogradu

Šutnja u Beogradu i sedmicu dana nakon što je Skupština, a potom i Vlada bh. entiteta RS, glasovima srpskih poslanika, odbacila Izvještaj Komisije za istraživanje dogaÄ‘aja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Ovo je prešutna podrška jer je negiranje genocida u Srebrenici zvaničan stav cijele zvanične Srbije.  Nepriznavanje i negiranje genocida u Srebrenici zvanična je politika Beograda, i nijedna vlast od 1995. godine, uključujući i petooktobarsku, nije priznala ono što se na tom mjestu dogodilo (iako je MeÄ‘unarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ovo označio najvećim masakrom na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata). Srbija i čitava akademska elita, prije svega pravna, sistematski radi na poništavanju svega što je uraÄ‘eno u Haškom tribunalu, posebno na presudama koje se odnose na Srebrenicu, a njih ima najviše. U toku je jedan proces koji će teško da se zaustavi, a još teže će se obrnuti u pravcu koji bi bio poželjan. Najveći dio intelektualne elite učestvuje u tom negiranju.
IGK

Vijesti: