Vijesti

Senator John McCain je bio veliki prijatelj Bosne i Hercegovine.

Senator John McCain je bio veliki prijatelj Bosne i Hercegovine.
Senator John McCain was a great friend of Bosnia and Herzegovina.
Senator McCain: "Američka politika usmjerena je ka podršci Bosni i Hercegovini i njenim graÄ‘anima, poštivanju njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i podršci u evropskim integracijama. Kongres će podržavati aktiviranje MAP-a, koji će konačno dovesti do uključenja BiH u NATO. Izrazio je nadu će se Bosna i Hercegovina priključiti Evropskoj uniji, jer bi to za nju najbolje bilo".

Vijesti: