Vijesti

Izjava Aleksandra Vučića je nastavak restauracije celokupnog Miloševićevog aparata

Izjava Aleksandra Vučića je nastavak restauracije celokupnog Miloševićevog aparata koji se privremeno sklonio nakon 5. oktobra 2000. godine i pokušaj amnestije te politike koja je produkovala agresije, zločin protiv čovjećnosti i ratni zločin. Izjava je otvoreno ruganje svim žrtvama i njihovim porodicama. Milošević bio krivac za ratove devedesetih godina, posebno za agresiju i genocid u BiH.
Na dan Vučićevog govora na Kosovu u kome je veličao ratnog zločinca Miloševića još jedan pokušaj negiranja genocida u BiH, posebno u Srebrenici. Antibosanska propaganda je u ofanzivi.
Najteži dogaÄ‘aj koji je zauvijek obilježio  postojanje države Bosne i Hercegovine jeste genocid nad njenim graÄ‘anima, posebno Bošnjacima koji su izvršili pripadnici vojske i policije srpskog agresora na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995, a posebno njegove konsekvence u Srebrenici jula 1995. godine. Neprestano treba podsjećati sve ljude širom svijeta da su srpski oficiri, posebno Ratko Mladić, danas osuÄ‘eni ratni zločinac, odmah na početku agresije, znali da moraju izvršiti genocid nad Bošnajcima da bi ostvarili “šest ciljeva” srpske pobunjeničke grupacije u Bosni i Hercegovini. Tako se danas pokazuje da je genocid bio cilj velikosrspke i velikosrbijanske politike i ideologije u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je bio organizirani zločin Miloševićevog režima.
IGK

Vijesti: