Vijesti

Borba za istinu i pravdu na maternjem - bosanskom jeziku

Borba za istinu i pravdu na maternjem - bosanskom jeziku
Bosanski jezik ima svoje utemeljenje u stotinama godina historije BiH. To je jezik kojim se legitimira bošnjački narod i integriše bosanskohercegovačka država i društvo, ali i spašavaju djeca u dijaspori od nemilosrdne asimilacije. U BiH se na najgrublji i najsiroviji način negira pravo da se misli i govori bosanskim jezikom. Zato je očuvanja bosanskog jezika očuvanja bošnjačkog identiteta i države BiH. Bosanski jezik se treba braniti ne samo u matici, već i u dijaspori. Jer Bošnjaci, ma gdje bili svoje historijsko pamćenje, svoju kulturnu i duhovnu tradiciju, svoju jezičku i drugu baštinu baziraju na vezi sa državom BiH, putem bosanskog jezika, koji je meÄ‘unarodna, historijska činjenica. Svjesni da je bosanski jezik vrlo podložan asimilaciji jer je praktički državno nezaštićen jezik, svjesni da bosanski jezik nema onaj tretman koji u civiliziranom svijetu jedan jezik ima, svjesni da u bošnjačkom mentalitetu postoje nedoumice u odnosu na vlastiti jezik, Bošnjaci u matici i dijaspori se moraju organizovano i institucionalno suprostavili nemilosrdnim mehanizmima asimilacionih procesa i organizovali nastavu na bosanskom jeziku. To je korak u zaštiti jezičkog bošnjačkog i bosanskohercegovačkog identiteta. Naravno još mnogo toga treba bolje uraditi kako bi usporili samoišÄašenje od svog vlastitog duhovnog, kulturnog, tradicijskog i svakog drugog žilišta. Kroz očuvanje bosanskog jezika, Bošnjaci su svjedočili sebe kao narod i BiH kao državu. Bosanski jezik je temelj našeg identiteta i ako ga ne sačuvamo, ne njegujemo i ne prenesemo na naše mlaÄ‘e generacije našem narodu ali i našoj zajednici prijeti nestanak i potpuna asimilacija. Naš maternji jezik je i naša važna veza sa domovinom koju smo kao ljudi dužni njegovati. Učimo naš bosanski jezik kao najbolje i najefikasnije sredstvo našeg opstanka ovdje, sredstvo koje štiti od asimilacije dopuštajući integraciju. Bosanski jezik je najbolje i najefikasnije sredstvo bosanskohercegovačkog opstanka. Samo putem bosanskog jezika možemo prenijeti svoju kulturu, tradiciju, historiju i ljubav prema domovini, kako bi slijedeće generacije znale svoje porijeklo i borile se za istinu i pravdu na svome, maternjem jeziku.
Institut za itraživanje genocida Kanada
/E. R. /

Vijesti: