Vijesti

15 godina od otvaranja Memorijalnog centra Potočari


15 godina od otvaranja Memorijalnog centra Potočari - Na današnji dan prije 15 godina zvanično je otvorio Memorijalni centar u Potočarima.
U Memorijalni centar Potočari trebaju doći i svi oni koji su počinili genocid bilo kada i bilo gdje u svijetu.
Genocid u Srebrenici je neosporna društvena i pravna činjenica. Najeksplicitnije to potvrđuju pravomoćne presude međunarodnih sudova i Suda BiH. Žrtvama genocida u Srebrenici i BiH se veoma aktivno i perfidno nameće zamka kulture pomirenja u vidu „kulture zaborava“. Neophodan je obrnut društveni proces. Njegovanje „kulture sjećanja“ kao kulture istine. Samo kultura sjećanja, kao kultura objektivne historijske istine, naučena u školskim klupama jeste zapreka produciranju stereotipa o žrtvama genocida. Ako genocid u Srebrenici i BiH može bez problema biti zastupljen u obrazovnim politikama i nastavnim planovima i programima kanadskih škola zašto i zbog čega nema tema o genocidu u obrazovnim politikama i nastavnim planovima i programima u BiH? Da li je na djelu „skriveni nastavni plan“ pomoću kojeg se žrtvama genocida kriptoizira istina s ciljem zaborava, specifičnog oblika memoricida, kao jednog od preduslova novog genocida? Ko i zašto „zabranjuje“ da se u udžbenicima nađu podaci o pravosnažnim presudama internacionalnih sudova u Hagu, Sud za ljudska prava u Strazburu i Suda BiH? Internacionalni ekspertni tim IGK će se baviti ovim značajnim pitanjima i mobilisati istraživače, preživjele, žrtve, potomke žrtava i svjedoka genocida zajedno sa svim prijateljima istine i pravde u cilju formiranja kritične mase javnosti za promjenu odnosa bosanskohercegovačkog političkog establišmenta prema obrazovnoj politici i nastavnim planovima i programima o genocidu i drugim zločinima. 
IGK

Vijesti: